Underhållsplan

Vad hänt Brf Skogås 1 sedan 1999.

2016 Tilläggsisolering på taken S och L
2016 Installation av Bauer vattenreningssystem
2016 Renovering av gårdsbrunn S42
2016 Plattläggning alla gårdsfasader
2016 Nya planteringar Loftvägen 3-5
2016 Ny kulvert; värme och vatten till Storvretsv
2015 Tvätt av loftgångsräcken
2015 Byte av motorvärmeuttag
2015 Installation av passeringssystem
2015 Nya kallvattensledningar
2015 Ny takbelysning i trapphuset L 7
2014 Ny vattenserviceledning
2014 Betonganalys loftgångar
2014 Dränering vid fasaden Loftvägen 3-5
2014 Ny kulvert; värme och vatten till Loftv 7
2014 Nya entrédörrar från parkeringen L 5 & 7
2013 Målning trapphus och hissar
2012/2013 Stambyte/Relaning
2010/2011 OWK
2010 Hiss Loftvägen 5 totalrenoverad.
2009 Hissar Storvretsvägen 42 – 44 totalrenoverad
2008/2009 Balkongdörrar
2012 Hiss loftvägen 7 totalrenoveras
2011 Loftvägen 3 totalrenoveras.
2008 Tak 42-44  3-5 och 7:an renoverade
2008 Entrépartier
2008  Föreningslokalen som nu även kan användas som övernattnings lägenhet. Brandsäkerheten i föreningslokalen.
2007 Lekplats  nya lekredskap.
2007 Ute miljö asfaltering gräsytor grillar osv.
2007 Garage portar
2006 Trapphus målat slipat golv trapphus.
2005 Fasader  nya fönster
2004 Tvättstugor totalrenoverade
1999 Badrumsrenovering