Stadgar Brf Skogås 1

Stadgar upprättas redan då en förening bildas, men kan komma att revideras vart efter åren går. Det är bara föreningsstämman som kan besluta om ändring av stadgarna. Som medlem i Brf Skogås 1 ska du ta del av och läsa rådande stadgar. Klicka på länken nedan för att läsa eller ladda ner bostadsrättsföreningens stadgar.