Aktuellt elpris 2023-10-31 2,60 kr
Idag är det
april 16, 2024
Nyhetsflöde

Laddstolpar för elbil

Denna vecka (v 47, fr o m 22/11) och till och med första veckan i december kommer 30 stycken laddstolpar att installeras på följande parkeringsplatser:

  • Storvretsvägen 42-44 – platserna 70-76 och 79-84
  • Loftvägen 3-5 – platserna 4-16
  • Loftvägen 7 – platserna 148-151

Ni som innehar någon av ovannämnda platser får naturligtvis disponera dem även i fortsättning under förutsättning att ingen efterfrågan på en laddstolpe-plats finns.
Då en sådan efterfrågas kan du/ni bli anmodade att flytta till en näraliggande parkeringsplats utan laddstolpe och naturligtvis kommer bostadsrättföreningen att ta kontakt i god tid innan flytt!

Första december påbörjas också arbetet med att förbereda för laddning i våra garage. Arbetet innebär montering av eldosa för framtida installationer av laddstationer.

Om parkeringsplats med möjlighet till el-laddning önskas, kontakta: Kenneth Berglund, mobil: 070-600 96 53 alt. e-post: forvaltare.stockholm@castor.se

Kontakta Bostadsrättsföreningen

Det gåt bra att kontakta oss i formuläret nedan

  • Storvrestsvägen 42 S, 142 43 Skogås