Aktuellt elpris 2023-10-31 2,60 kr
Idag är det
juni 20, 2024

Lokalen

Lokalen hyrs ut mot en mindre avgift till medlemmar för diverse aktiviteter när bostaden är för trång.

På gaveln till Storvretsvägen 42 har föreningen en samlingslokal och övernattningslägenhet.
Lokalen hyrs ut mot en mindre avgift till medlemmar för diverse aktiviteter när bostaden är för
trång. Lokalen utnyttjas också vid föreningens olika aktiviteter och informationsmöten.

En skriftlig ansökan ska lämnas i expeditionens brevlåda senast 14 dagar innan lokalen önskar hyras. Var noga med att ange ett telefonnummer tillsammans med lägenhetsnummer och adress.

Kostnad för hyra av lokalen

• 1 avtalsdygn = 400 kr
• 2 avtalsdygn = 700 kr
• 3 – 7 avtalsdygn = 300 kr/dygn

Kostnaden kommer att påföras på nästkommande avgiftsavi för den egna bostadsrätten.

I det fall lokalen ej är städad kommer hyresvärden att kontaktera externt städbolag som får i uppdrag att utföra städningen. Kostnaden kommer att påföras på nästkommande avgiftsavi för den egna bostadsrätten.

Inventarier

Föreningslokalen uthyres möblerad inklusive glas, porslin, bestick och köksutrustning som kastruller karotter mm.

Hyresgästens ansvar

Hyresgästen ska akta lokalen samt utrymmena som hör till lokalen. Hyresgästen svarar för eventuell skada eller förlust på lokalen. Hyresgästen svara ej för skada eller förlust om han/hon kan visa att han/hon, eller någon som han/hon svara för, ej är vållande till skadan eller förlusten.

Hyresgästen har skyldighet att meddela hyresvärden om skada eller brist uppstått som kräver omedelbar åtgärd för att undvika att allvarlig olägenhet uppkommer.

Hyresgästen skall vid användning av lokalen följa allmänna ordningsregler och ej störa andra boende. Hyresgästen skall även i övrigt iakttaga vad som fodras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

Hyresgästen ska vid hyrestidens utgång lämna lokalen städad samt återlämna samtliga nycklar till hyresvärden.

Hyresgästen skall säkerställa att möbleringen är enligt erhållen beskrivning.

Hyresvärdens ansvar

Hyresvärden skall på tillträdesdatum tillhandahålla lokalen i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen är städad och att samtliga inventarier finns och är i gott skick.

Kontakta Bostadsrättsföreningen

Det gåt bra att kontakta oss i formuläret nedan

  • Storvrestsvägen 42 S, 142 43 Skogås