Aktuellt elpris 2023-10-31 2,60 kr
Idag är det
juni 21, 2024
Nyhetsflöde

Ett Nytt – vintern 2021

Hej alla!

Nu trodde vi att våren var kommen – men icke! Kung Bore beslutade sig för en återkomst så nu får vi vänta. Så om det snöar – tänk på att borsta/skotta loftgångarna och salta inte!

Annars väntar vi ju (förmodligen) alla på: Vaccinet mot Covid-19 – till midsommar ska vi hoppeligen vara vaccinerade allihop

Expeditionen

Expeditionen håller fortfarande stängt under innevarande pandemi. Vid akuta ärenden dagtid, ring fastighetsskötaren 070-594 22 17 efter klockan 16 kontaktas BK Fastighetsservice, telefonnr: 08 714 82 10

Solceller och bergvärme

Så här ser det numera ut på taket till Loftvägen 3 och 5

Första etappen i föreningens projekt att bidra till en grönare tillvaro är nu klar. 353 solcellspaneler har installerats på Loftvägen 3 – 5 och Storvretsvägen och de kommer att producera c:a 104 MWh/år Ett gott tillskott till driften av hissar, tvättstugor och även till driften av bergvärmesystemet och hushållsström.

Arbetet med att installera bergvärme har nu börjat ordentligt – se tidigare informationsblad som delats ut i veckan till Loftvägen, informationen finns även på hemsidan. Frågor om projektet besvaras av vår vicevärd Kenneth Berglund – 070- 600 96 53, eller ordförande Hans Kumlin 070-667 57 30.

Laddstolpar för elbilar

Styrelsen har tidigare erhållit alltför dyra offerter för installation av laddstolpar – detta har nu ändrat sig – dvs. vi har fått billigare offerter – varför arbetet med detta fortgår.

Fortsatt samarbete med Spira trädgård

Styrelsen har beslutat att återigen ge Spira förtroendet att ta hand om vår utemiljö, det vill säga planteringar, träd och buskar.

Vårens städdag

Som vanligt ”städar vi in” våren! Det gör vi söndagen den 25/4 och föreningen kommer att beställa två containers till det tillfället.

Smått och gott

 • Lägg inte ut mat till fåglarna – det lockar hit råttor!
 • Soppåsar; se till att dessa inte läcker och droppar på golv, loftgångar, trappor och/eller i hissen. Torka upp om det händer dig!
 • Om du anlitar extern hjälp vid renovering måste du säkerställa att utföraren har en personallogg. Detta gäller arbeten för en summa överstigande två basbelopp. (Ett basbelopp 2020 är 47 300 kr) Glöm heller inte att all ombyggnad måste anmälas till föreningen!
 • Rökning – lägg fimparna i föreningens askkoppar i stället för att slänga dem på marken. Ett bra sätt att skydda vår miljö! OBS att rökning på balkongerna är mycket störande för kringboende grannar. Rökning kan ske på loftgångarna och glöm inte att ta hand om fimparna!
 • På förekommen anledning: parkering på våra gräsmattor är inte tillåten.
 • Att lämna till den nya lägenhetsinnehavaren vid flytt:
  – Nycklar
  – Droppar (för att öppna porten)
  – Tvättstugepluppar
  – Parkeringstillståndet
  – Lägenhetspärmen
 • Felanmälan kan göras i föreningens brevlåda – och kan även göras på hemsidan: http://brfskogas1.se/kontakt/
 • Övrig information se: www.brfskogas1.se

Till sist

Hoppas styrelsen på en fin vår och att vi kan lämna pandemin bakom oss!

Kontakta Bostadsrättsföreningen

Det gåt bra att kontakta oss i formuläret nedan

 • Storvrestsvägen 42 S, 142 43 Skogås