Aktuellt elpris 2023-10-31 2,60 kr
Idag är det
juni 20, 2024
Nyhetsflöde

Ett Nytt – vintern 2020

Hej alla!

Mörkret är här, men det är bara mulet, regn, mulet och lite regn igen. Dessutom är det mycket varmare än normalt. Om vi alla håller tummarna kanske vi får lite snö till jul. Alla kan behöva uppmuntran efter detta långa och tunga Covid-år.

Vid snö: tänk på att borsta/skotta loftgångarna och salta inte!

Expeditionen

Expeditionen håller fortfarande stängt under innevarande pandemi. Vid akuta ärenden före klockan 16, vice värd Kenneth Berglund, mobil 070-600 96 53 efter klockan 16 kontaktas BK Fastighetsservice, telefonnr: 08-714 82 10

Pågående arbeten

Som det flesta kanske har märkt så har samtliga uppgångar fått ny belysning. De nya lamporna har en kraftigare effekt och lyser därför upp betydligt bättre än de tidigare. Då de dessutom är LED-lampor innebär det även att de drar betydligt mindre el.

Solceller och bergvärme

Föreningens årsmöte fattade beslut om att gå vidare med Enstar AB för att implementera solceller på våra tak och sedan bergvärme. Arbetet med solcellerna och utbyte av elcentralerna har nu påbörjats. De nya centralerna beräknas vara på plats under vecka 50. Från och med början av nästa år möjliggörs individuell mätning av respektive lägenhets elförbrukning. Efter att solcellsprojektet ”gått i mål” påbörjas bergvärmeprojektet med borrning av drygt trettiotalet hål.

Vidare har vi nu en undercentral efter att det gamla förrådet på garageplan röjts ur och byggs om ändamålsenligt. Mer information kommer fortlöpande.

Fastighetsförsäkringen

Föreningen fortsätter att anlita Länsförsäkringar för sin fastighetsförsäkring då den ligger väl till i pris. Dock har föreningen haft en alltför hög självrisk p.g.a. flera tidigare vattenskador.

Styrelsen har tillsammans med vice värden arbetat med förebyggande åtgärder, såsom att säkerställa att alla lägenhetsinnehavare har s.k. droppskydd under kyl- och frys. Arbetet har nu burit frukt såtillvida att vår självrisk sjunkit från fem till ett basbelopp! Det kan inte nog påpekas att alla ska anlita auktoriserade VVS-firmor vid installationer av tvätt- och /eller diskmaskiner Samt att komma ihåg att ha ett bostadsrättstillägg på hemförsäkringen.

Laddstolpar för elbilar

Styrelsen har hittills erhållit alltför dyrbara offerter för detta, varför frågan får vänta tills vi har avslutat solcells- och bergvärmeprojekten.

Smått och gott

 • Autogiro. Om du/ni vill att avgiften till bostadsrättsföreningen ska dras automatiskt finns blanketter för ansökan om autogiro på expeditionen
 • Om du anlitar extern hjälp vid renovering måste du säkerställa att utföraren har en personallogg. Detta gäller arbeten för en summa överstigande två basbelopp. (Ett basbelopp 2020 är 47 300 kr) Glöm heller inte att all ombyggnad måste anmälas till föreningen!
 • Rökning – släng fimparna i föreningens askkoppar i stället för att slänga dem på marken. Ett bra sätt att skydda vår miljö!
 • På förekommen anledning: parkering på våra gräsmattor är inte tillåten.
 • Nya parkeringstillstånd kommer att delas ut i januari 2021
 • Att lämna till den nya lägenhetsinnehavaren vid flytt:
  – Nycklar
  – Droppar (för att öppna porten)
  – Tvättstugepluppar
  – Parkeringstillståndet
 • Felanmälan kan göras i föreningens brevlåda – och kan även göras på hemsidan: http://brfskogas1.se/kontakt/

Till sist

Tackar styrelsen för det gångna året och önskar alla medlemmar en skön och vilsam julledighet.

god jul och gott nytt år

Kontakta Bostadsrättsföreningen

Det gåt bra att kontakta oss i formuläret nedan

 • Storvrestsvägen 42 S, 142 43 Skogås