Aktuellt elpris 2023-10-31 2,60 kr
Idag är det
juni 21, 2024
Nyhetsflöde

Ett Nytt – Våren 2023

Hej alla!

Detta år, då vi vädret inte verkar kunna bestämma sig om det ska var vinter eller något annat.
Vi får väl vänta på våren och se tussilagon blomma igen!

Stamspoling

Som meddelat på hemsidan www.brfskogas1.se så kommer Solna högtrycksspolning spola våra stammar mellan den 27/2 till och med den 24/3.
För varje uppgång avsätts tre-fem dagar. Avisering när spolningen kommer att ske ges minst tre dagar före aktuell tidpunkt.
Tänk på att eventuellt badrumskåp och diskbänkskåp ska vara tömda så att man kommer åt vattenlås och golvbrunn. Lägg gärna fram några tidningar som skydd.

Brf Skogås 1 tar ledartröjan i det lokala klimatarbetet.

Förra våren berättade vi om att vi planerar att anlägga ängar vid Loftvägen 3 och 5. Detta har nu gjorts och vi vill nu bara påminna om att ni inte ska beträda dessa ängar. Det blir lätt att de förstörs och att ängarna inte blir den fristad för insekter som vi vill! Dessutom är blommande ängar vackra om de får vara ifred från trampande fötter!

Photo by Anders Nord on Unsplash

Sop-skräp

Nu när det är lås på våra sopskåp har det inneburit att sopor dessvärre läggs runt omkring sopskåpen. Viktigt är här att de av er som har hemtjänst informerat om att lägenhetsnyckeln även går till sopskåpen och att sopor läggs i dessa.

Elpriset

Som bekant är det turbulent på elprismarknaden priser kommer att fluktuera framöver. Aktuellt pris kommer att meddelas på hemsidan då det är dags. På mars månades faktura kommer månaderna december 2022 till februari 2023 att debiteras. Kolla hemsidan för debiterat pris i början av mars.

Årsmöte 8/6 klockan 18.30

Föreningen håller årsmöte den åttonde juni i föreningslokalen. Motioner till mötet ska vara föreningen tillhanda senast den 31/3. Maila till info@skogas1.se eller lägg en lapp i vår brevlåda Storvretsvägen 42, på sidan.

Skadegörelse och inbrott

Tyvärr har flera fall av skadegörelse och till och med inbrott skett i föreningens lägenheter och förråd. Tänk på att inte släppa in obehöriga i fastigheterna och att inte lämna ut portkoden. Inom kort avser styrelsen att byta ut nu gällande koder, mer information om detta kommer inom kort.
Om skadegörelse och/eller inbrott har skett: meddela Polisen!

Renoveringar

Nya krav och regler för renoveringar har införts. För dig som lägenhetsinnehavare är det inga större ändringar, punkterna nedan gäller fortfarande. Tänk även på att höra med föreningen innan arbetet påbörjas och att vicevärden ska inspektera arbetet efter gjord renovering.

Smått och gott

 • Tvättstugorna: observera att det inte är tillåtet att boka hela tvättstugan på en gång! Däremot går det utmärkt att boka tider efter varandra. Glöm inte att ta bort din plupp efter avslutad tvättid – annars blockeras tiden framöver!
 • Hundrastning: tänk på att inte rasta era hundar längs med husväggarna eller trappräcken! De sistnämnda ROSTAR!!
 • Sopor – det är inte tillåtet att slänga sopor i de behållare som står utanför Loftvägen 9!! Använd dem utanför femman och sjuan. Släng heller ej fimpar från loftgångar och balkonger.
 • Autogiro. Om du/ni vill att avgiften till bostadsrättsföreningen ska dras automatiskt finns blanketter för ansökan om autogiro på expeditionen
 • Om du anlitar extern hjälp vid renovering måste du säkerställa att utföraren har en personallogg. Detta gäller arbeten för en summa överstigande två basbelopp. (Ett basbelopp 2020 är 47 300 kr). Tänk också på att all el- och VVS installation ska utföras av behörig installatör.
 • På förekommen anledning: parkering på våra gräsmattor är inte tillåten.
 • Att lämna till den nya lägenhetsinnehavaren vid flytt:
  – Nycklar
  – Droppar (för att öppna porten)
  – Tvättstugepluppar
  – Parkeringstillståndet (gäller till sista januari 2023)
 • Felanmälan kan göras i föreningens brevlåda – och kan även göras på hemsidan: http://brfskogas1.se/felanmalan/

Till sist

Önskar styrelsen alla en trevlig och ljus vår!

Kontakta Bostadsrättsföreningen

Det gåt bra att kontakta oss i formuläret nedan

 • Storvrestsvägen 42 S, 142 43 Skogås