Aktuellt elpris 2023-10-31 2,60 kr
Idag är det
juni 20, 2024
Nyhetsflöde

Ett Nytt – våren 2017

Ladda ner som pdf

Hej alla!

Just som vi trodde att våren var på gång – så började snön vräka ned och kylan komma tillbaka!

Men lugn – våren kommer även i år!

Planerade arbeten

 • Cykel”rensning”
  Under vecka 13 (27/3 till 2/4) kommer styrelsen att låta märka upp alla cyklar i våra cykelrum. Märkningen kommer att bestå av en färgad tejp som sätts på styret. För att ha kvar din cykel ska du ta bort denna tejp. De cyklar som fortfarande har kvar sin markering vecka 16 (17-23/4) kommer att forslas bort och magasineras av föreningen.
 • Relining
  I augusti kommer arbetet med att ”relina” de liggande stammarna i våra hus. Arbetet kommer att pågå under några veckor och kommer att medföra att varje lägenhetsinnehavare inte kommer att kunna använda vatten och avlopp under några dagar. Mer information vad detta kommer att innebära i detalj och en tidplan kommer att meddelas senare.
 • Alla entréers pergolor kommer succesivt att bytas ut under våren och arbetet skall vara klart senast första juli.
 • Demontering av lekplatsen
  utanför Loftvägen 9 är fortfarande planerad, men ännu inte utförd. Detta ska dock ske under våren.
 • Bredband
  Arbetet med att få till stånd ett gruppavtal med något av våra bredbandsleverantörer pågår också under våren. För närvarande tittar vi på – och jämför – erbjudanden från Comhem, Bredbandsbolaget och Ownit. Om/när ett avtal sluts kommer avgiften för bredband (och TV, telefoni) att läggas på den avgift vi idag betalar för lägenheten. Denna kommer – med all säkerhet – att vara betydligt lägre än den kostnad vi idag har individuellt med internetleverantörer.

Lägenhetspärm

Under våren kommer styrelsen att färdigställa lägenhetspärmar med all information angående respektive lägenhet och föreningsinformation (såsom stadgar, Husboken, diverse blanketter och dylikt). Avsikten med pärmen är att den ska följa lägenheten; gjorda renoveringar skall föras in i den och pärmen ska också lämnas över till nästa bostadsrättsinnehavare vid avflytt. Då pärmen färdigställts kommer varje bostadsrättsinnehavare få meddelande om det och måste sedan kvittera ut densamma på föreningsexpeditionen.

All information av allmän karaktär kommer naturligtvis också finnas här på vår hemsida.

Nytt vid flytt

Vid flytt kommer föreningen från och med nu att låta besiktiga lägenheten. Detta på grund av nya ansvarskrav efter gjorda renoveringar (fuktkontroll, kontroll av VVS och elarbeten, kontroll av bärande väggar). Det innebär ett stärkt skydd för både säljaren och köparen (samt föreningen). Kostnaden för besiktningen faktureras säljaren.

Städdag

Årets – och vårens – städdag är den 24/4. Som vanligt kommer containrar att hyras och ställas upp vid Loftvägen 3 (källaringången) och Storvretsvägen 42 (mot gården)

OBSERVERA att gamla färgpytsar, elartiklar och övrigt miljöavfall ska lämnas in på återvinningscentralen!

Årsmöte

2017 årsmöte äger rum den 18/5 i föreningens lokaler på Storvretsvägen 42. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 31/3! Skriv eller maila.

Smått och gott

 • Tvättstugorna: observera att det inte är tillåtet att boka hela tvättstugan på en gång! Däremot går det utmärkt att boka tider efter varandra.
 • Autogiro. Om du/ni vill att avgiften till bostadsrättsföreningen ska dras automatiskt finns blanketter för ansökan om autogiro på expeditionen
 • Om du anlitar extern hjälp vid renovering måste du säkerställa att utföraren har en personallogg. Detta gäller arbeten för en summa överstigande två basbelopp. (Ett basbelopp 2016 är 44 300 kr). Tänk också på att all el- och VVS installation ska utföras av behörig installatör.
 • På förekommen anledning: parkering på våra gräsmattor är inte tillåten.
 • Att lämna till den nya lägenhetsinnehavaren vid flytt:
  – Nycklar
  – Droppar (för att öppna porten)
  – Tvättstugepluppar
  – Parkeringstillståndet (gäller till maj 2017)
 • Felanmälan kan göras i föreningens brevlåda – och kan även göras på hemsidan: http://brfskogas1.se/felanmalan/

Till sist

Önskar styrelsen alla en trevlig och ljus vår!

Kontakta Bostadsrättsföreningen

Det gåt bra att kontakta oss i formuläret nedan

 • Storvrestsvägen 42 S, 142 43 Skogås