Aktuellt elpris 2023-10-31 2,60 kr
Idag är det
juni 20, 2024
Nyhetsflöde

Ett Nytt – sommaren 2016

Hej alla!

husenVad har hänt sedan sist?

Jo föreningen har avhållit sitt årsmöte den 26/5 i Edboskolans matsal. Efter inledande problem att få tillgång till lokalen kunde årsmötet komma igång. Sedvanlig dagordning följdes och styrelsen informerade om pågående och planerade aktiviteter.

Två motioner behandlades en om vår utemiljö (och som huvudsakligen angick kommunen), och en som ville att föreningens Comhem-abonnemang skulle övergå till HD-sändningar, detta besvarades av styrelsen med att detta skulle kräva utrustning av varje enskild lägenhetsinnehavare, vilket i sin tur skulle medföra kostnader för dessa – motionen avslogs därför.

Den ekonomiska årsredovisningen redovisades och godkändes och styrelsen medgavs ansvarsfrihet.

Informationen rörde sig bland annat om det pågående arbetet med plattläggning längs med ytterväggarna både på Loft- och Storvretsvägen. Arbetet innebär att eventuella privata planeringar längs med dessa väggar tas bort.

Men sätt gärna ut krukor med krukväxter på de nylagda plattorna!

Styrelsen meddelade också att lek- och grillplatsen utanför Loftvägen 7 kommer att tas bort och ersättas av gräsmatta. Grillen ska flyttas bakom Loftvägen 7. Anledningen till detta är att lekplatsen sällan, eller aldrig, används; barnen går oftast ned till Härbreparken och att miljöbestämmelser nu kräver betydligt mer skötsel än vad vi har resurser till.

Inventering av lägenhetsdörrar

För att undersöka vilka ytterdörrar som saknar id-nummer har styrelsen gjort en inventering av samtliga lägenheters dörrar. Id-numret är det unika nummer som ska användas i alla kontakter med föreningen och består av 3 siffror från 1 till 209. De fyrsiffriga nummer som skatteverket/boverket använder är inte unika om de inte kombineras med adressen.

Smått och gott

 • Föreningens sedvanliga sillunch äger i år rum den trettonde juni klockan 13-15 i föreningslokalen. Varmt välkomna!
 • Om du anlitar extern hjälp vid renovering måste du säkerställa att utföraren har en personallogg. Detta gäller arbeten för en summa överstigande två basbelopp. (Ett basbelopp 2016 är 44 300 kr)
 • Rökning – glöm inte att ta slänga fimpen i någon av våra papperskorgar i stället för att slänga dem på marken. Ett bra sätt att skydda vår miljö!
 • På förekommen anledning: parkering på våra gräsmattor är inte tillåten.
 • Husdjur är inte tillåtna i tvättstugorna och barn måste hållas under uppsikt.
 • Att lämna till den nya lägenhetsinnehavaren vid flytt:
  – Nycklar
  – Droppar
  – Tvättstugepluppar
  – Parkeringstillståndet (gäller till maj 2017)

Till sist

Önskar styrelsen alla medlemmar en skön och avkopplande sommar med mycket sol! Föreningsexpeditionen tar semester den också mellan 14/6. och öppnar igen den femte september kl 18.00. Under den tiden kan ni lämna lapp i föreningens brevlåda, ringa vicevärden eller fastighetsskötarna:  se felanmälan.

trångsundet
Trångsundet, Dreviken maj 2012

 

Kontakta Bostadsrättsföreningen

Det gåt bra att kontakta oss i formuläret nedan

 • Storvrestsvägen 42 S, 142 43 Skogås