Aktuellt elpris 2023-10-31 2,60 kr
Idag är det
juni 21, 2024
Nyhetsflöde

Ett Nytt – hösten 2019

Hej alla!

Hösten har kommit men än så länge har kylan hållit sig borta. Styrelsen ser för närvarande över underhållsplanen och bestämmer vad som ska göras under det kommande året.

Expeditionens öppettider under hösten 2019

  • Måndagen 7/10, kl 18.00-18.30
  • Måndagen 4/11, kl 18.00-18.30
  • Måndagen 2/12, kl 18.00-18.30

OBS: De av er som inte har hämtat ut sin lägenhetspärm tidigare kan nu göra detta då expeditionen är öppen.

höstmöte med ärtsoppa och punsch

Föreningens aktiviteter under hösten

Torsdagen den 17/10 klockan 18.00 avhålls – traditionsenligt – höstmöte med ärtsoppa och punsch. Varmt välkomna!

För alla oss som har saker och ting att slänga; måndagen den 21/10 kommer föreningen att hyra två containrar för ändamålet! De kommer som vanligt att placeras vid  Storvretsvägen 42 (mot gården) och utanför tvättstugan Loftvägen 3. Tänk på att inte slänga era saker senare än klockan 21 på kvällen – det är många som har sina sovrum mot parkeringen. Som vanligt är det inte tillåtet att slänga kemiska artiklar (färg o likn) eller elartiklar såsom sladdar o dyl.

Avgiftshöjning

Då föreningen står inför omfattande förbättringsarbeten, bland annat införandet av bergvärme och solceller så behöver avgifterna höjas. De höjs med 3% från och med första januari 2020. Höjningen innebär att en typisk trea blir c:a etthundra kronor dyrare per månad.

Aktuellt

Droppbrickor

Under hösten har styrelsen inventerat samtliga lägenheter för att bland annat säkerställa att s.k. droppbrickor finns under kyl- och frysskåp. I de fall dylika har saknats så har föreningen tillsett att samtliga lägenheter är utrustade med dessa.

Grannsamverkan och ”stök” i området

Styrelsen har haft möte med polisen och med kommunens säkerhetsansvariga angående ”stök” och (förmodad) kriminell aktivitet i området. I de fall man ser t.ex. langning pågår ska man ringa 112 (pågående kriminell aktivitet), då det gäller övrig information ringer man 114 114. Det är också utmärkt om man har möjlighet att ta foton av skeendet. Då det gäller klotter och/eller förstörelse av kommunens byggnader, broar, undergångar och liknande kan man med fördel använda kommunens felanmälningsapp. Den finns att hämta i AppStore och Google Play. Den 14/10 bjuder Polisen in till ett utbildningstillfälle för dem som vill starta
grannsamverkan i flerbostadshus. Styrelsen planerar att delta.

Smått och gott

  • Autogiro. Om du/ni vill att avgiften till bostadsrättsföreningen ska dras automatiskt finns blanketter för ansökan om autogiro på expeditionen
  • Om du anlitar extern hjälp vid renovering måste du säkerställa att utföraren har en personallogg. Detta gäller arbeten för en summa överstigande två basbelopp.
  • Rökning – glöm inte att ta slänga fimpen i någon av våra papperskorgar i stället för att slänga dem på marken. Ett bra sätt att skydda vår miljö!
  • På förekommen anledning: parkering på våra gräsmattor är inte tillåten.
  • Felanmälan kan göras i föreningens brevlåda – och kan även göras på hemsidan: http://brfskogas1.se/felanmalan/

Att lämna till den nya lägenhetsinnehavaren vid flytt:
– Nycklar
– Droppar (för att öppna porten)
– Tvättstugepluppar
– Parkeringstillståndet (gäller till 31/1 2019)
– Lägenhetspärmen

Till sist önskar styrelsen alla medlemmar en skön och vacker höst.

Kontakta Bostadsrättsföreningen

Det gåt bra att kontakta oss i formuläret nedan

  • Storvrestsvägen 42 S, 142 43 Skogås