Aktuellt elpris 2023-10-31 2,60 kr
Idag är det
april 16, 2024
Nyhetsflöde

Ett Nytt – sommaren 2023

Hej alla!

Nu har vi veckan före midsommar och sommaren är på god väg! Njut av solen och sillen!

.

Hänt sedan sist:

Renoveringen av hisstak Storvretsvägen 42-44 är nu klart. Skador upptäcktes i våras och behövde åtgärdas och det är nu gjort.

Bostadsföreningens årsstämma

Bostadsrättsföreningen avhöll sedvanlig årsstämma den åttonde juni 2023. Ett tjugotal medlemmar hade infunnit sig, denna gång i Brf Skogås 2s lokaler på Loftvägen 19 gaveln, då ju vår lokal har fått en ordentlig vattenskada.

Maria Castenborg från Castor gick igenom årsberättelsen och redogjorde för den. Mötet fastställde resultat- och balansräkning, samt dispositionen av årets resultat. Därefter beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Vibeke Bildt och Hans Kumlin återvaldes till styrelsen, tidigare ledamöter och suppleant kvarstod (Ewa Alexandersson, Åke Ahlberg, Johan Mattsson, och Shovon Chowdhury.
Tommy Lundgren valdes till föreningens valberedning och styrelsen uppmanades av mötet att försöka se till att valberedningen utökas – gärna till tre ledamöter.

En motion behandlades på årsmötet; att lägga till en sida på föreningens hemsida för att möjliggöra för medlemmar att utbyta information, sälja/byta saker o dyl. Mötet avslog motionen med motivationen att det skulle medföra för mycket administration att underhålla denna.

Turana Hosanova, Loftvägen 3, åtog sig att starta en Facebookgrupp (sluten) och har nu gjort så. Sök efter Skogås BRF 1 så hittas sidan, därefter måste en söka medlemskap i gruppen.

Eldningsförbud!

Då det för närvarande råder eldförbud är det inte tillåtet att använda föreningens utomhusgrillar.

Byte av portkoder

Den första juli kommer föreningen att byta samtliga portkoder. De nya koderna kommer att distribueras i god tid till varje hushåll

Diverse

På förekommen anledning påpekas att det inte är tillåtet att röka på balkongerna! Se nedan!
Bostadsrättsföreningens expedition håller sommarstängt från och med nu och öppnar åter den fjärde september klockan 18.00.

Smått och gott

 • Observera att rökning inte är tillåten på balkongerna!
 • Funderar du på att renovera? Kontakta först vicevärden och om du anlitar extern hjälp vid måste du säkerställa att utföraren har en personallogg. Detta gäller arbeten för en summa överstigande två basbelopp. (Ett basbelopp 2023 är 52 500 kr). Tänk också på att all el- och VVS installation ska utföras av behörig installatör.
 • På förekommen anledning: parkering på våra gräsmattor är inte tillåten.
 • Att lämna till den nya lägenhetsinnehavaren vid flytt:
  – Nycklar
  – Droppar (för att öppna porten)
  – Tvättstugepluppar
  – Parkeringstillståndet (gäller till sista januari 2024)
 • Felanmälan kan göras i föreningens brevlåda – och kan även göras på hemsidan: http://brfskogas1.se/felanmalan/
 • Många svar på frågor kan du hitta i Lägenhetspärmen
Önskar styrelsen

Kontakta Bostadsrättsföreningen

Det gåt bra att kontakta oss i formuläret nedan

 • Storvrestsvägen 42 S, 142 43 Skogås