Tvättstugenytt!

Från och med igår – sista maj – är det inte längre möjligt att tvätta i våra tvättstugor under sen kväll- och nattid. Elektriciteten kommer från och med nu att vara avstängd mellan 22.00 och 7.00. Det betyder att om man har tvätt kvar i maskinerna vid tiotiden så kommer det inte att vara möjligt att öppna tvättluckorna förrän klockan sju påföljande morgon.

Anledningen till att detta införs är att det har tvättats under sena tider, vilket självfallet upplevts som mycket störande av omkringboende grannar.