Termostatbyten!

De byten av våra termostater som skulle ha skett under april har framflyttats av entreprenören och nytt datum har tyvärr ännu inte meddelats.
Då datum för detta bestäms kommer berörda lägenheter att informeras nio dagar innan arbetet utförs.