Kategori-arkiv: Styrelsen informerar

Värmen…

Många har pratat om att lägenheterna upplevs som kallare än vanligt så här års. I samband med omläggningen har temperaturen satts på 21 grader och mäter man temperaturen i lägenheterna så håller de oftast den temperaturen. Men det är ju så (se föregående inlägg) att systemet inte är kalibrerat ännu. Att sedan höstens temperaturväxlingar (på […]

Energiprojektet, forts

Vid det här laget torde väl samtliga lägenhetsinnehavare ha fått sina radiatorsventiler utbytta mot provisoriska sådana. Till vänster syns de gamla och till höger syns de nya. De nya är egentligen bara ”lock” för att skydda den spets som finns under och då locket är vridet i botten trycks denna in och värmen stängs av. […]

Information om varmvattnet

Som ni alla måste ha märkt har vi för närvarande problem med varmvatten, dvs. endast kallvatten finns. Det är med största säkerhet en backventil i det nya systemet som är problemet. En ny ventil är på väg och problemet skall förhoppningsvis vara löst under dagen (onsdagen 29/9)

Förhandsinformation byte av radiatorventiler

Vecka 36 till vecka 41 kommer föreningen byta radiatorventiler i samtliga lägenheter, garage och lokaler. Arbetet tar c:a fem dagar med injustering. Arbetet utförs av Enstar i samarbete med underentreprenör. Lägenhetsinnehavare lämnar in nycklar i föreningens brevlåda, på gaveln Storvretsvägen 42, information om när nycklar skall lämnas in kommer senare. Det är viktigt att entreprenör […]

Årsstämma 2021

Igår – torsdagen den 10 juni – avhöll föreningen sin årsstämma. Ett trettiotal medlemmar hade infunnit sig och stämman hölls utomhus i det vackra och soliga vädret. Peter Tahmlet (tidigare Castor) var ordförande som vanligt och han gick föredömligt igenom föreningens årsredovisning efter mötets formella delar. Stämman fastställde resultat- och balansräkningen och beslutade om årets […]

Kom ihåg vår årsstämma på torsdag!

Vi möts utomhus – utanför Storvretsvägen 42 gårdsentré – klockan 18.30. Stolar kommer att finnas till låns och vädret ser ut att bli toppenfint: sol och 25 grader varmt! Väl mött önskar styrelsen.

Nya portkoder

Efter påpekande av polisen (se tidigare inlägg) kommer föreningen att byta samtliga portkoder den första juli. Storvretsvägen 44 har sedan tidigare erhållit en ny portkod, men nu byts alla övriga ut. Tänk på att inte lämna ut koden till obehöriga och se till att porten går i lås efter in- och utgång.

Stök på Storvretsvägen 42 & 44

Sedan en tid tillbaka har det varit stökigt i Storvretsvägens uppgångar och trapphus. Det är främst frågan om unga pojkar i åldrarna 8-12 som stökar runt; eldar, skräpar ned och är allmänt störiga. Föreningen har uppmärksammat polisen på detta och har erhållit följande svar från dem: ”Ditt mail kom i väldigt bra tid, för vi […]

Mer från energiprojektet

All borrning är nu klar och rördragningarna till undercentralen (UC) är också i stort sett klar. Asfaltering av parkeringen kommer att ske så småningom. På taken Storvretsvägen och Loftvägen 3 och 5 har – som tidigare nämnts – solceller installerats och dessa är nu tagna i drift. Detsamma gäller egenmätning av el. Detta innebär att […]

Årsstämma 2021

Föreningens ordinarie årsstämma kommer i år att äga rum den tionde juni. Kallelse kommer och årsmöteshandlingarna kommer att delas ut i början av nästa veckaTill följd av den fortsatta pandemin och nödvändigheten att hålla avstånd kommer stämman att äga rum utomhus – vid gårdsentrén Storvretsvägen 42.