Kategori-arkiv: Styrelsen informerar

Parkeringstillstånden

De parkeringstillstånd som ska gälla till och med januari 2023 är försenade (pga. feltryck) så de parkeringstillstånd som gällde till 31/1 gäller fortsatt tills dess att de nya tillstånden levererats.

Elräkning – januari

Från och med slutet av 2021 sköter Castor debiteringen av vår elförbrukning. Dessvärre har de inte riktigt fått ordning på de rutiner som ska leda till att vi får elräkningar som visar vår verkliga förbrukning per lägenhet. Detta kommer dock att korrigeras under den närmaste tiden. Det är mycket viktigt att alla betalar den elräkning […]

Info från Castor ang. elräkningar

Se bifogad informationsblad! I korthet – på de avier gällande januari-mars som sänts ut finns inte elkostnaden inkluderad. Denna kommer i stället att faktureras separat för samma tid, och avin sänds ut i slutet av december.

Laddstolpar för elbil

Denna vecka (v 47, fr o m 22/11) och till och med första veckan i december kommer 30 stycken laddstolpar att installeras på följande parkeringsplatser: Storvretsvägen 42-44 – platserna 70-76 och 79-84 Loftvägen 3-5 – platserna 4-16 Loftvägen 7 – platserna 148-151 Ni som innehar någon av ovannämnda platser får naturligtvis disponera dem även i […]

Slutbesiktning – bergvärmeprojektet

Torsdagen den 18/11 kommer bergvärmeprojektet att slutbesiktigas varför styrelsen behöver tillgång till alla lägenheter från klockan 9.00 och resten av dagen. Besiktningen utförs av en besiktningsman (utsedd av föreningen), entreprenören, vice-värden samt representant för föreningen. Om ni inte har möjlighet att vara hemma under nämnda tid måste lägenhetsnycklarna lämnas i föreningens brevlåda på gaveln till […]

Värmen, forts – elavbrott och laddstolpar

Det är mycket nu…. För att vi ska få bättre värme i våra lägenheter så har temperaturen höjts i morse (torsdag 7/10). Det kan vara så att det finns en mindre temperaturskillnad mellan elementen mot gården å ena sidan och desamma mot mossen. Gårdselementen kan vara något varmare. Ett kortare el-avbrott inträffade under natten mot […]

Värmen…

Många har pratat om att lägenheterna upplevs som kallare än vanligt så här års. I samband med omläggningen har temperaturen satts på 21 grader och mäter man temperaturen i lägenheterna så håller de oftast den temperaturen. Men det är ju så (se föregående inlägg) att systemet inte är kalibrerat ännu. Att sedan höstens temperaturväxlingar (på […]

Energiprojektet, forts

Vid det här laget torde väl samtliga lägenhetsinnehavare ha fått sina radiatorsventiler utbytta mot provisoriska sådana. Till vänster syns de gamla och till höger syns de nya. De nya är egentligen bara ”lock” för att skydda den spets som finns under och då locket är vridet i botten trycks denna in och värmen stängs av. […]

Information om varmvattnet

Som ni alla måste ha märkt har vi för närvarande problem med varmvatten, dvs. endast kallvatten finns. Det är med största säkerhet en backventil i det nya systemet som är problemet. En ny ventil är på väg och problemet skall förhoppningsvis vara löst under dagen (onsdagen 29/9)