Aktuellt elpris 2023-10-31 2,60 kr
Idag är det
juni 21, 2024
Nyhetsflöde

Motorvärmarna, fortsättning

Som vi tidigare meddelat har det varit stora problem med elförsörjningen till vissa parkeringsplatser med motorvärmare – det gäller platserna 17-42. Problemet är löst i stunden men måste lösas på ett bättre sett framöver. Det innebär att nya kablar måste dras till respektive stolpe.
Vi skulle därför behöva veta om du som innehar någon av ovannämnda parkeringsplatser (dvs. 17-42) har behov av en motorvärmare framöver. Om ja – maila till info@brfskogas1.se

Eller använd nedanstående formulär.
Ni som innehar någon av dessa platser kommer att få månadsavgift gratis för att kompensera för “strulet”.

Kontakta Bostadsrättsföreningen

Det gåt bra att kontakta oss i formuläret nedan

  • Storvrestsvägen 42 S, 142 43 Skogås