Aktuellt elpris 2024-05-01 2,50 kr
Idag är det
juli 13, 2024
Nyhetsflöde

Inför 2024, ökade kostnader och avgiftshöjning – samt en avgiftsminskning

Inför 2024 så har styrelsen sett det nödvändigt att höja våra avgifter med 15%
(för en trea på 72 kvadratmeter innebär det drygt 550 kr i månaden).

De som närvarade på föreningens årsmöte fick redan där besked om att framtida avgiftsökningar skulle vara nödvändiga.

En stor del i detta är förstås de ökade räntorna och inflationen, men också oväntade utgifter under innevarande år och fördyrande åtgärder – efterjusteringarna av ventilationsöversynen överskred till exempel budgeten med drygt 300 000 kr, samt tillkommande arbeten som ej varit budgeterade på sammanlagt 348 000 kr.

Inför 2024 har ökade avgifter tillkommit: avgifter för vatten + 25% (till 228 .000 kr), ökade kostnader för el; 660 000 kr, dito för räntor: 275 000 kr och ökade kostnader för sophantering (+25% -> 115 000 kr)

Billigare el!

Även om levnadskostnaderna generellt ökat – högra räntor, hög inflation etc. så har vi faktiskt ett glädjeämne – våra elpriser sänks från och med nu från 3,15 kr per kWh till 2,60 kr.

Styrelsen

Kontakta Bostadsrättsföreningen

Det gåt bra att kontakta oss i formuläret nedan

  • Storvrestsvägen 42 S, 142 43 Skogås