Aktuellt elpris 2023-10-31 2,60 kr
Idag är det
juni 21, 2024
Nyhetsflöde

Info från Castor ang. elräkningar

Se bifogad informationsblad!

I korthet – på de avier gällande januari-mars som sänts ut finns inte elkostnaden inkluderad. Denna kommer i stället att faktureras separat för samma tid, och avin sänds ut i slutet av december.

Kontakta Bostadsrättsföreningen

Det gåt bra att kontakta oss i formuläret nedan

  • Storvrestsvägen 42 S, 142 43 Skogås