Aktuellt elpris 2024-05-01 2,50 kr
Idag är det
juli 13, 2024
Nyhetsflöde

Förhandsinformation byte av radiatorventiler

Vecka 36 till vecka 41 kommer föreningen byta radiatorventiler i samtliga lägenheter, garage och lokaler. Arbetet tar c:a fem dagar med injustering.

Arbetet utförs av Enstar i samarbete med underentreprenör.

Lägenhetsinnehavare lämnar in nycklar i föreningens brevlåda, på gaveln Storvretsvägen 42, information om när nycklar skall lämnas in kommer senare.

Det är viktigt att entreprenör har tillgång till er lägenhet under hela veckan arbetet utförs  om inte blir det problem med injustering av värmesystem och vattenskador kan uppstå i lägenheter.

Det är också viktigt att se till att entreprenören har god tillgänglighet till radiatorer i lägenheterna, se till att möbler osv inte står i vägen och hindrar.

Kostnad som uppstår för föreningen på grund av att föreningen inte får tillträde till lägenhet debiteras bostadsrättsinnehavaren.

Avisering för tillträde samt när ni skall lämna in nycklar till er lägenhet kommer sju (7) dagar innan tillträde.

När det gäller garage kommer vi inte avisera innan tillträde, föreningen har huvudnyckel till garagen. Entreprenör kommer tillsammans med fastighetsskötare inspektera ventiler och radiatorer i garagen innan arbeten påbörjas.

Kontakta Bostadsrättsföreningen

Det gåt bra att kontakta oss i formuläret nedan

  • Storvrestsvägen 42 S, 142 43 Skogås