Aktuellt elpris 2023-10-31 2,60 kr
Idag är det
april 16, 2024
Nyhetsflöde

Årsstämma 2021

Igår – torsdagen den 10 juni – avhöll föreningen sin årsstämma. Ett trettiotal medlemmar hade infunnit sig och stämman hölls utomhus i det vackra och soliga vädret.

Peter Tahmlet (tidigare Castor) var ordförande som vanligt och han gick föredömligt igenom föreningens årsredovisning efter mötets formella delar.

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen och beslutade om årets resultat i enlighet med revisorernas förslag. Efter detta beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Stämman fattade beslut om arvoden och därefter vidtog val av två styrelseledamöter på vardera två år. Valdes gjorde Hans Kumlin och Vibeke Bildt. Vidare valdes Johan Mattsson till suppleant på ett år och PWC kvarstår som föreningens revisionsbyrå.

Till ny valberedning valdes Fait Tumturk och Tommy Lundberg och i samband med detta val avgick valberedningens tidigare medlemmar; Reija Sintonen, Gun-Britt Gustavsson och Hans Knorpp. Föreningen och styrelsen tackar dessa tre för väl utfört arbete under många år!

Till sist behandlades tre motioner som inkommit till stämman: att i varje nummer av EttNytt påpeka att rökning på balkongerna inte ska ske; att bättre skylta upp gästparkering och att inbjuda nya medlemmar till informationsmöte då de blivit medlemmar i Brf Skogås 1.

Därefter avslutades mötet och en kort informationsstund hölls.

Kontakta Bostadsrättsföreningen

Det gåt bra att kontakta oss i formuläret nedan

  • Storvrestsvägen 42 S, 142 43 Skogås