Aktuellt elpris 2023-10-31 2,60 kr
Idag är det
maj 19, 2024
Nyhetsflöde

Årsmötet 2023

Bostadsrättsföreningen avhöll sedvanlig årsstämma den åttonde juni 2023. Ett tjugotal medlemmar hade infunnit sig, denna gång i Brf Skogås 2s lokaler på Loftvägen 19 gaveln, då ju vår lokal har fått en ordentlig vattenskada.
Maria Castenborg från Castor gick igenom årsberättelsen och redogjorde för den. Mötet fastställde resultat- och balansräkning, samt dispositionen av årets resultat. Därefter beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Vibeke Bildt och Hans Kumlin återvaldes till styrelsen, tidigare ledamöter och suppleant kvarstod (Ewa Alexandersson, Åke Ahlberg, Johan Mattsson, och Shovon Chowdhury).
Tommy Lundgren valdes till föreningens valberedning och styrelsen uppmanades av mötet att försöka se till att valberedningen utökas – gärna till tre ledamöter.

En motion behandlades på årsmötet; att lägga till en sida på föreningens hemsida för att möjliggöra för medlemmar att utbyta information, sälja/byta saker o dyl. Mötet avslog motionen med motivationen att det skulle medföra för mycket administration att underhålla denna.

Turana Hosanova, Loftvägen 3, åtog sig att starta en Facebookgrupp (sluten) och har nu gjort så. Sök efter Skogås BRF 1 så hittas sidan, därefter måste en söka medlemskap i gruppen

Kontakta Bostadsrättsföreningen

Det gåt bra att kontakta oss i formuläret nedan

  • Storvrestsvägen 42 S, 142 43 Skogås