Kategori-arkiv: Styrelsen informerar

På väg mot bergvärmen…

Nu har arbetet med att borra de fyrtio borrhållen som ska ge oss vår framtida värme börjat! Idag (24/3) har det även anlänt tretton värmeväxlare som skall placeras i undercentralen. Varje växlare väger drygt 400 kg och hissas ned till de undre rummet.

Energiprojektet är i full gång!

Som informerats om i veckan så påbörjas Enstars borrning för bergvärme den 15 mars. 40 hål ska borras och det kommer att ske under tre perioder: 15/3 – 9/4, 12/4 – 30/4 och 3/5 – 21/5. Detta kommer att bland annat att innebära störande ljud och att bilar måste flyttas. Tillfälliga parkeringsplatser kommer att iordningställas. […]

Årsmötet

I slutet av september avhölls vår stämma i Östra grundskolans aula och där ett tjugotal medlemmar hade mött upp. Förutom sedvanliga årsmötespunkter fattade stämman även beslut om att investera i en ny uppvärmnings- och ellösning. På sikt kommer den valda lösningen (bergvärme, solceller och laddstolpar för elbilar) innebära att vårt husbestånd får en mycket bra […]

Årsmötet 24/9

Kom ihåg vårt årsmöte den 24/9! Mötet börjar klockan 18.00 med information kring vår kommande investering i bergvärme. Klockan 19.00 inleds sedan själva årsmötet. Till den kommande styrelse har sex personer anmält intresse att delta som suppleanter – ett rekord i föreningens historia. Varmt välkomna! Tid: torsdagen den 24/9 klockan 18.00 till c:a 20.30Plats: Östra […]

Årsmöte 2020

Som tidigare meddelats så är årsmötet uppskjutet. Nytt datum är den 24:e september klockan 18.00. Plats kommer att meddelas senare.

Städdag och årsmötet

Den planerade städdagen den 26:e april (söndag) kommer att äga rum. I vanlig ordning kommer två containrar att ställas ut för grovsopor. Tänk på att inte slänga kemikalier – såsom färg och lösningsmedel – och/eller elektriska prylar. Till följd av Corona/Covid19 situationen kommer vi inte att ha någon gemensam grillning detta år. Tänk även på […]

Information ang Coronaviruset

 Efter samråd med ttf fastighetsskötarna kommer fastighetsskötare enbart utföra akuta arbeten i lägenheter.  Detta för att minska risk för smittspridning. Styrelsen Brf Skogås 1

Meddelanden till föreningen

När ni lämnar meddelanden till föreningen via brevlådan på Storvretsvägen 42S – glöm inte att ange – förutom namn och orsak – mobil- eller telefonnummer och adress.

Dags att motionera!!

Den 23 maj är det återigen dags för årsmöte i bostadsrättsföreningen Skogås 1. Och till dess vill vi ha in motioner. Senast den 25/3 ska dessa vara inlämnade; antingen i lådan på Storvretsvägen 42s sida eller via mail: info@brfskogas1.se

Extra årsstämma 27/9

Föreningen kommer att hålla en extra föreningsstämma med anledning av att våra nya stadgar ska antas. Mötet äger rum torsdagen den 27/9 klockan 18.00 i föreningslokalen. Välkomna!