Slutbesiktning – bergvärmeprojektet

Torsdagen den 18/11 kommer bergvärmeprojektet att slutbesiktigas varför styrelsen behöver tillgång till alla lägenheter från klockan 9.00 och resten av dagen.

Besiktningen utförs av en besiktningsman (utsedd av föreningen), entreprenören, vice-värden samt representant för föreningen.

Om ni inte har möjlighet att vara hemma under nämnda tid måste lägenhetsnycklarna lämnas i föreningens brevlåda på gaveln till Storvretsvägen 42. Nycklarna märks med namn, adress och lägenhetsnummer. Senast den 17/11 måste nycklarna lämnas in.

Vid frågor: kontakta Hans Kumlin, tel: 070-667 57 30