Parkeringstillstånden

för perioden första januari 2018 till och med januari 2019 har nu delats ut till samtliga bostadsrättsinnehavare. Släng de gamla!