Parkeringstillstånden

De parkeringstillstånd som ska gälla till och med januari 2023 är försenade (pga. feltryck) så de parkeringstillstånd som gällde till 31/1 gäller fortsatt tills dess att de nya tillstånden levererats.