Miljö och städdag!

Nu är det återigen dags för vårens städdag som i detta år även inkluderar att vi påbörjar arbetet med att anlägga ängar vid Loftvägen 3 och 5 respektive gavlar! Läs mer om det här!

Födelsedag, fest något annat att fira?

Nu går det bra att hyra föreningslokalen igen – efter två år av pandemi och restriktioner. Hyran per kväll och/eller det första dygnet är 400 kr, därefter 300 kr/dygn. Det går att hyra lokalen max en vecka.Bokar gör man antingen via info@brfskogas1.se eller genom att lägga en lapp med namn och kontaktuppgifter i föreningens brevlåda […]

Kallelse till föreningsstämma 2021

Bostadsrättsföreningen Skogås 1 kallar till stämma torsdagen den nionde juni, klockan 18.30. Årsredovisning och dagordning samt plats för stämman kommer att delas ut i god tid. Motioner till stämman ska vara föreningen tillhanda senast den 31/3 Vill du arbeta i styrelsen? Lämna ett brev i vår brevbox Storvretsvägen 42 och berätta helt kort om dig […]

Parkeringstillstånden

De parkeringstillstånd som ska gälla till och med januari 2023 är försenade (pga. feltryck) så de parkeringstillstånd som gällde till 31/1 gäller fortsatt tills dess att de nya tillstånden levererats.

Elräkning – januari

Från och med slutet av 2021 sköter Castor debiteringen av vår elförbrukning. Dessvärre har de inte riktigt fått ordning på de rutiner som ska leda till att vi får elräkningar som visar vår verkliga förbrukning per lägenhet. Detta kommer dock att korrigeras under den närmaste tiden. Det är mycket viktigt att alla betalar den elräkning […]

Info från Castor ang. elräkningar

Se bifogad informationsblad! I korthet – på de avier gällande januari-mars som sänts ut finns inte elkostnaden inkluderad. Denna kommer i stället att faktureras separat för samma tid, och avin sänds ut i slutet av december.

Laddstolpar för elbil

Denna vecka (v 47, fr o m 22/11) och till och med första veckan i december kommer 30 stycken laddstolpar att installeras på följande parkeringsplatser: Storvretsvägen 42-44 – platserna 70-76 och 79-84 Loftvägen 3-5 – platserna 4-16 Loftvägen 7 – platserna 148-151 Ni som innehar någon av ovannämnda platser får naturligtvis disponera dem även i […]

Slutbesiktning – bergvärmeprojektet

Torsdagen den 18/11 kommer bergvärmeprojektet att slutbesiktigas varför styrelsen behöver tillgång till alla lägenheter från klockan 9.00 och resten av dagen. Besiktningen utförs av en besiktningsman (utsedd av föreningen), entreprenören, vice-värden samt representant för föreningen. Om ni inte har möjlighet att vara hemma under nämnda tid måste lägenhetsnycklarna lämnas i föreningens brevlåda på gaveln till […]

Värmen, forts – elavbrott och laddstolpar

Det är mycket nu…. För att vi ska få bättre värme i våra lägenheter så har temperaturen höjts i morse (torsdag 7/10). Det kan vara så att det finns en mindre temperaturskillnad mellan elementen mot gården å ena sidan och desamma mot mossen. Gårdselementen kan vara något varmare. Ett kortare el-avbrott inträffade under natten mot […]