På väg mot bergvärmen…

Nu har arbetet med att borra de fyrtio borrhållen som ska ge oss vår framtida värme börjat!

Idag (24/3) har det även anlänt tretton värmeväxlare som skall placeras i undercentralen. Varje växlare väger drygt 400 kg och hissas ned till de undre rummet.

Lager utanför Loftvägen 3
Det borras utanför trean