Nya portkoder

Efter påpekande av polisen (se tidigare inlägg) kommer föreningen att byta samtliga portkoder den första juli.

Storvretsvägen 44 har sedan tidigare erhållit en ny portkod, men nu byts alla övriga ut. Tänk på att inte lämna ut koden till obehöriga och se till att porten går i lås efter in- och utgång.