Miljö och städdag!

Nu är det återigen dags för vårens städdag som i detta år även inkluderar att vi påbörjar arbetet med att anlägga ängar vid Loftvägen 3 och 5 respektive gavlar!

Läs mer om det här!