Mer från energiprojektet

All borrning är nu klar och rördragningarna till undercentralen (UC) är också i stort sett klar. Asfaltering av parkeringen kommer att ske så småningom.

På taken Storvretsvägen och Loftvägen 3 och 5 har – som tidigare nämnts – solceller installerats och dessa är nu tagna i drift. Detsamma gäller egenmätning av el. Detta innebär att varje medlem inte längre kommer att betala nätavgift till Vattenfall utan i stället till föreningen men med till en avsevärt lägre kostnad. Styrelsen beräknar den besparingen till c:a 200 kr i snitt per lägenhet.

Ovan ses fågelskrämma på Storvretsvägen 42-44 som är placerade där
för att skrämma bort andra – äkta – fåglar från taket (där de smutsar ned
solcellerna).