Kom ihåg årets föreningsstämma!

Föreningens årsmöte avhålls torsdagen den 26/5 kl. 18.30 i Edboskolans matsal. Matsalen är belägen vid ingång D, tavla över de olika ingångarna finns på Kvartettvägen (den del som är närmast mossen).

Sedvanliga årsmötesförhandlingar inklusive redovisning av årsredovisning, val av styrelse, behandling av inkomna motioner m.m

Välkomna!