Kallelse till föreningsstämma 2021

Bostadsrättsföreningen Skogås 1 kallar till stämma torsdagen den nionde juni, klockan 18.30.

Årsredovisning och dagordning samt plats för stämman kommer att delas ut i god tid.

Motioner till stämman ska vara föreningen tillhanda senast den 31/3

Vill du arbeta i styrelsen? Lämna ett brev i vår brevbox Storvretsvägen 42 och berätta helt kort om dig själv så kontaktar vi dig!