Information om de nya termostatventilerna

Nu har de flesta fått sina termostatventiler installerade. För att de ska fungera som de ska: läs bifogade informationsblad!