Aktuellt elpris 2024-05-01 2,50 kr
Idag är det
juli 13, 2024
Nyhetsflöde

Nytt Ett Nytt – vintern 2019

Nu finns ett nytt nummer av vårt informationsblad – vintern 2019! Bilagt nedan finns även VIKTIG information gällande bostadsrättstillägget rörande föreningens och din försäkring. Måste läsas!

Hej alla!

Mörkret är här, och lite snö som lyser upp tillvaron har vi fått. Vi får hoppas att det kommer mera snö så vi får en riktigt vit jul i år.
Vid snö: tänk på att borsta/skotta loftgångarna och salta inte!

Expeditionens öppettider

Expeditionen stänger för jul- och nyårsledigheterna och öppnar igen tisdagen den 7 januari 2020. Därefter är expeditionen öppen samma tid den första måndagen varje månad, dvs 18.00-18-30, med undantag av junitiden som är den 8 juni.

Pågående arbeten

Vårt reliningsarbete är fortfarande inte riktigt klar men väntas slutföras innan årets slut med en sista besiktning. Vår affärslokal har en lastkaj som länge har varit dåligt underhållen. Ett arbete för att åtgärda detta och säkerställa att kajen är säker ur last- och arbetssynpunkt har påbörjats och beräknas var klart under början av 2020. En del balkongsidors träpaneler har drabbats av tidens tand och ersätts fortlöpande med plåt.

Parkeringsplatser

För närvarande är det kö till våra parkeringsplatser men styrelsen kommer under 2020 att genomföra en fullständig inventering av alla parkeringsplatser i samband med införandet av laddstolpar för elbilar. Alla befintliga kontrakt kommer att sägas upp och nya skrivas. En förutsättning för att erhålla en plats är att lägenhetsinnehavaren har bil och använder platsen regelbundet.

Bergvärme och solceller

Som meddelats i förra EttNytt så kommer bostadsrättsföreningen att göra en mindre justering av månadsavgifterna. En stor orsak till detta är planerandet och införandet av bergvärme och solceller. På sikt kommer detta att innebära lägre uppvärmningskostnader men i början behöver föreningen bygga upp ett mindre investeringskapital.

Miljökontoret i Huddinge

Miljökontoret har varit på inspektionsbesök i bostadsrättföreningen och konstaterat att det mesta ser bra ut. En del har påpekat att askkopparna vid våra ingångar borde tas bort pga. den nya röklagen men detta behövs inte enligt Miljökontoret. Lagen reglerar rökning vid och utanför offentliga lokaler.

Kommande buller?

Trafikverket har informerat om att trafiken längs järnvägen kan komma att utökas avsevärt i och med färdigställandet av den nya hamnen i Nynäshamn. Styrelsen kommer inom kort att träffa verket för att undersöka möjligheten till bullerhämmande åtgärder. Byte av fönstren mot järnvägssidan kan vara ett exempel på åtgärd att genomföra.

Smått och gott

 • Autogiro. Om du/ni vill att avgiften till bostadsrättsföreningen ska dras automatiskt finns blanketter för ansökan om autogiro på expeditionen
 • Om du anlitar extern hjälp vid renovering måste du säkerställa att utföraren har en personallogg. Detta gäller arbeten för en summa överstigande två basbelopp. (Ett basbelopp 2018 är 45 500 kr) Glöm heller inte att all ombyggnad måste anmälas till föreningen!
 • Rökning – glöm inte att ta slänga fimparna i någon av våra papperskorgar/askkoppar
 • i stället för att slänga dem på marken. Ett bra sätt att skydda vår miljö!
 • På förekommen anledning: parkering på våra gräsmattor är inte tillåten.
 • Nya parkeringstillstånd kommer att delas ut i januari 2020
 • Att lämna till den nya lägenhetsinnehavaren vid flytt:
  -Nycklar
  -Droppar (för att öppna porten)
  – Tvättstugepluppar
  – Parkeringstillståndet
 • Felanmälan kan göras i föreningens brevlåda – och kan även göras här på hemsidan:
  http://brfskogas1.se/kontakt/

Till sist
Tackar styrelsen för det gångna året och önskar alla medlemmar en skön och vilsam julledighet.

god jul och gott nytt år

Kontakta Bostadsrättsföreningen

Det gåt bra att kontakta oss i formuläret nedan

 • Storvrestsvägen 42 S, 142 43 Skogås