Aktuellt elpris 2024-05-01 2,50 kr
Idag är det
juli 13, 2024
Nyhetsflöde

Ett Nytt – vintern 2023

Hej alla!

Mörkret är här, och det har äntligen blivit kallare och litet mer vinterlikt. Snart är julen här och så är även vintersolståndet – vi går snart mot ljusare tider!
Vid snö: tänk på att borsta/skotta loftgångarna och salta inte!

Tänk på att all information om bostadsrättsföreningens förmåner och bestämmelser alltid finns att hitta på vår hemsida: www.brfskogas1.se.

Avgiftshöjning

Som tidigare meddelats i särskilt utskick kommer avgiften från och med januari 2024 att höjas med 15% pga. ökade kostnader, höjd ränta och stigande inflation.

Vår föreningslokal

Som många av er kanske har noterat har inte vår sedvanliga höstfest ägt rum och detta beror på den vattenskada som tidigt i höstas inträffade i lokalen. Nu har lokalen torkat upp och arbetet med att återställa den går bra. Den beräknas vara färdig någon gång under första kvartalet 2024

Litet grann om el och energi

Vi har nu fått en ny energideklaration och den klassar våra fastigheter i klass C (70 kWh/m2). Det innebära att vi redan nu uppfyller de EU-krav som kommer att gälla från och med 2033. EU:s krav är minst klass D.
Minskad förbrukning: i och med införandet av bergvärme har föreningen minskat sin energiförbrukning med 70% jämfört med då vi hade fjärrvärme!
Konkret innebär detta att vi sparar c:a 700 000 kr/år trots de höga elpriserna. Solcellerna på våra tak bidrar med c:a 200 000kr/år.

Aktuellt elpris

Det aktuella elpriset kan alltid hittas på hemsidan, längst upp till vänster. För närvarande är priset 2,60 kr/kWh.

Hemförsäkring

För att säkerställa att du/ni inte själva behöver betala något för skador som inträffar på lägenheten så måste ett tillägg för bostadsrätt ingå i hemförsäkringen.

Klotter, klotter

Detta gäller huvudsakligen er som bor på Loftvägen 3 men kan självfallet gälla även andra hus nu eller i framtiden!
I slutet av november hade någon eller några klottrat på loftgångsdörren på våning 3 – en medlem såg det och var vänlig att ta bort det. I början av december – den tredje och fjärde – har samma (?) person eller personer ånyo klottrat – denna gång i trapphuset från första våningen och uppåt.
Då det är förenat med stora kostnader för föreningen att ta bort klotter eller att behöva måla om väggar (c:a 10-20 000 kr). är vi tacksamma för all information kring detta, maila till info@brfskogas1.se eller lägg en lapp i föreningens brevlåda vid lokalen Storvretsvägen 42.
Ärendet är polisanmält och eventuellt fortsatt klotter och/eller förstörelse kommer även fortsättningsvis att anmälas till polisen.

Till sist

Tackar styrelsen för det gångna året och önskar alla medlemmar en skön och vilsam julledighet.

god jul och gott nytt år

Kontakta Bostadsrättsföreningen

Det gåt bra att kontakta oss i formuläret nedan

  • Storvrestsvägen 42 S, 142 43 Skogås