Aktuellt elpris 2024-05-01 2,50 kr
Idag är det
juli 13, 2024
Nyhetsflöde

Ett Nytt – Våren 2022

Hej alla!
Ja, i år kan vi verkligen tala om aprilväder – efter en varm och mycket solrik mars så har vi nu hamnat tillbaka i snö, is och kyla. Men håll ut – våren kommer i år också!

Brandsyn

Södertörns brandförsvar har genomfört en brandinspektion i föreningen. I denna påpekades bland annat att det från och med i sommar är obligatoriskt för alla lägenheter att ha brandvarnare. Har man en dylik är det viktigt att kontrollera att batterierna fortlöpande fungerar och att brandvarnaren i övrigt är välfungerande.
I de fall brandvarnare saknas införskaffas en sådan billigt på t.ex Clas Olsson – närmast i Farsta – en tvåpack kostar strax under tvåhundra kronor.
Om du behöver hjälp att sätta upp brandvarnaren: kontakta fastighetsskötaren: 070-594 22 17.

Brf Skogås 1 tar ledartröjan i det lokala klimatarbetet.

Under de senaste åren har styrelsen och föreningen lagt allt större vikt på vårt klimatarbete och på att minska vårt klimatavtryck.
Så t.ex. har vi sedan ett par år utsortering av matavfall som senare blir till biogas; vi har installerat solceller för elproduktion och har investerat i bergvärme och installerat laddstolpar för de elbilar som finns (och för dem som kommer att finnas inom en snar framtid) i föreningen.
Nu går vi vidare med att anlägga ängar vid Loftvägen 3 och Loftvägen 5 (vid respektive gavel). Det innebär att gräsmattorna tas bort, ny – mager – jord läggs dit och vi sår sedan vildgräs. På litet sikt kommer ängarna att kunna erbjuda ett hem för insekter – inte minst bin – samtidigt som vi slipper att klippa gräsmattor där. Att våra bin och insekter lever och frodas är av stor vikt för vår fortsatta existens på jorden!
Arbetet med dessa ängar kommer att påbörjas söndagen den 24/4, från och med klockan tio och då vi också har en vanlig städdag.
Dagen kommer att avslutas med gemensam korvgrillning vid Storvretsvägen 42.
Är du intresserad av att delta i vårt miljöarbete? Maila till: info@brfskogas1.se

I samband med miljö- och städdagen kommer föreningen att beställa containrar för avyttring av skräp o.dyl, men OBSERVERA att gamla färgpytsar, el-artiklar och övrigt miljöavfall ska lämnas in på återvinningscentralen!

Elpriset

Som bekant är det turbulent på elprismarknaden och bostadsrättsföreningen måste därför höja priset per kilowatttimme till 1,30 kr (inkl. moms). Det är fortfarande ett mycket bra pris med tanke på att nätavgiften ingår.

Parkering

Behöver du/ni en parkeringsplats! Lägg en lapp i föreningens brevlåda eller maila. Ni får besked om någon parkeringsplats finns och om inte så blir ni informerade om att ni är placerade i kö.

Smått och gott

 • Tvättstugorna: observera att det inte är tillåtet att boka hela tvättstugan på en gång! Däremot går det utmärkt att boka tider efter varandra. Glöm inte att ta bort din plupp efter avslutad tvättid – annars blockeras tiden framöver!
 • Hundrastning: tänk på att inte rasta era hundar längs med husväggarna eller trappräcken! De sistnämnda ROSTAR!!
 • Sopor – det är inte tillåtet att slänga sopor i de behållare som står utanför Loftvägen 9!! Använd dem utanför femman och sjuan. Släng heller ej fimpar från loftgångar och balkonger.
 • Autogiro. Om du/ni vill att avgiften till bostadsrättsföreningen ska dras automatiskt finns blanketter för ansökan om autogiro på expeditionen
 • Om du anlitar extern hjälp vid renovering måste du säkerställa att utföraren har en personallogg. Detta gäller arbeten för en summa överstigande två basbelopp. (Ett basbelopp 2020 är 47 300 kr). Tänk också på att all el- och VVS installation ska utföras av behörig installatör.
 • På förekommen anledning: parkering på våra gräsmattor är inte tillåten.
 • Att lämna till den nya lägenhetsinnehavaren vid flytt: – Nycklar – Droppar (för att öppna porten) – Tvättstugepluppar – Parkeringstillståndet (gäller till 31 januari 2023)
 • Felanmälan kan göras i föreningens brevlåda – och kan även göras på hemsidan: http://brfskogas1.se/felanmalan/

  Till sist
  Önskar styrelsen alla en trevlig och ljus vår!

Kontakta Bostadsrättsföreningen

Det gåt bra att kontakta oss i formuläret nedan

 • Storvrestsvägen 42 S, 142 43 Skogås