Aktuellt elpris 2024-05-01 2,50 kr
Idag är det
juli 13, 2024
Nyhetsflöde

Ett Nytt – våren 2021

Hej alla!

Årsmötet 10/6 klockan 18.30

Inom kort kommer vi att hålla vår ordinarie årsstämma och på grund av den fortsatta pandemin kommer vi att avhålla årsstämman utomhus: utanför Storvretsvägen 42 (gårdsentrén).En kallelse och årsredovisningen kommer att distribueras i början av vecka 21.

Nytt om energiprojektet

All borrning är nu klar och rörledningar har dragits till undercentralen (UC). Parkeringen kommer att asfalteras igen efter avslutat arbete med bergvärmen. I november planeras denna att gå i drift.

Solcellerna på våra tak har nu gått i drift och egenmätning av el har också börjat. Detta innebär att ingen lägenhetsinnehavare längre behöver betala nätavgift till Vattenfall och Vattenfall har även meddelat var och en av oss angående detta brevledes. I klartext kommer detta att innebära en kostnadsminskning för oss; i snitt c:a 200 kr/mån.

Föreningen kommer att ta ut avgiften för el och nät kvartalsvis (den läggs alltså på Castors faktura).
I och med övergången till bergvärme och egenproducerad el kommer även allas personliga elavtal att sägas upp. Detta görs med automatik och någon åtgärd från var och en av oss behövs alltså inte!

För att skydda solcellerna från oönskad nedsmutsning av fåglar så har fyra ”fågelskrämmor” satts upp på taken Storvretsvägen och Loftvägen – se bilder nedan!

Frågor om projektet besvaras av vår vicevärd Kenneth Berglund – 070- 600 96 53, eller ordförande Hans Kumlin 070-667 57 30.

Laddstolpar för elbilar

I samband med borrningen för bergvärmen har även ledningar lagts ned för att möjliggöra framtida laddstolpar för elbilar

Fortsatt samarbete med Kone hissar

Styrelsen har beslutat att återigen ge Kone förtroendet att ta hand om servicen av våra hissar

Smått och gott

 • Lägg inte ut mat till fåglarna – det lockar hit råttor!
 • Soppåsar; se till att dessa inte läcker och droppar på golv, loftgångar, trappor och/eller i hissen. Torka upp om det händer dig!
 • Om du anlitar extern hjälp vid renovering måste du säkerställa att utföraren har en personallogg. Detta gäller arbeten för en summa överstigande två basbelopp. (Ett basbelopp 2020 är 47 300 kr) Glöm heller inte att all ombyggnad måste anmälas till föreningen!
 • Rökning – lägg fimparna i föreningens askkoppar i stället för att slänga dem på marken. Ett bra sätt att skydda vår miljö! OBS att rökning på balkongerna är mycket störande för kringboende grannar. Rökning kan ske på loftgångarna och glöm inte att ta hand om fimparna!
 • På förekommen anledning: parkering på våra gräsmattor är inte tillåten.
 • Att lämna till den nya lägenhetsinnehavaren vid flytt:
  – Nycklar
  – Droppar (för att öppna porten)
  – Tvättstugepluppar
  – Parkeringstillståndet
  – Lägenhetspärmen
 • Felanmälan kan göras i föreningens brevlåda – och kan även göras på hemsidan: http://brfskogas1.se/kontakt/
 • Övrig information se: www.brfskogas1.se

Till sist

Hoppas styrelsen på att alla får en fin sommar och att alla även får vaccin!Kontakta Bostadsrättsföreningen

Det gåt bra att kontakta oss i formuläret nedan

 • Storvrestsvägen 42 S, 142 43 Skogås