Aktuellt elpris 2023-10-31 2,60 kr
Idag är det
juni 20, 2024
Nyhetsflöde

Ett Nytt – Våren 2019

Hej alla!

Och så fick vi äntligen vinter och kallt. Även om denna vinter har varit mycket besvärlig för många då trottoarer och gångstigar varit väldigt isiga och svåra att ta sig fram på! Men runt om i vår kommun har isarna börjat lägga sig -fint för våra långfärdsskridskoåkare.

Planerade och avslutade arbeten

 • Som har informerats om tidigare har arbete med våra stammar pågått under en tid. Provspolningar av dessa har gjorts för att säkerställa kvalitén.
 • Servicegenomgång av tvättstugorna kommer att göras under våren. Påtala gärna upplevda fel och brister kring tvättstugorna – antingen med lapp i föreningens brevlåda eller via mail till info@brfskogas1.se

Vattenskador

EttNytt har också tidigare informerat om att föreningen drabbats av ett flertal vattenskador vilket har fått vårt försäkringsbolag – Länsförsäkringar – att vilja säga upp försäkringen. Castor har dock lyckats förhandla med dem och vi har ett nytt avtal med dem. Dock har premien och framförallt självrisken höjts avsevärt (den sistnämnda till 250 000 kr per skada) varför det är av yttersta vikt att vi får koll på alla VVS-installationer o.dyl. Föreningen kommer att under året genomföra en inventering av sådana för att minimera framtida risker med vattenskador. Om dessa inte minskar är risken för att vi blir tvungna att höja avgifterna mycket stor.

Ny vicevärd (igen!)

I förra EttNytt informerades om att föreningen skulle få en ny vicevärd. Denna fann dock för gott att sluta innan han hade börjat. Ny vicevärd blir i stället Kenneth Berglund från Castor, mobil 070- 600 96 53, e-post: kenneth.berglund@castor.se

Paketutdelning

Från och med nu kommer man att kunna hämta paket och stora brevförsändelser i affärslokalen på Storvretsvägen. OBS att detta inte gäller postförskott eller annan ekonomisk hantering!

Nya parkeringstillstånd

Kommer att delas ut tillsammans med detta nummer av EttNytt. De nya tillstånden gäller till 31/1 2020.

Städdag

Årets – och vårens – städdag är söndagen 28/4. Som vanligt kommer containrar att hyras och ställas upp vid Loftvägen 3 (källaringången) och Storvretsvägen 42 (mot gården)

OBSERVERA att gamla färgpytsar, el-artiklar och övrigt miljöavfall ska lämnas in på återvinningscentralen!

Lägenhetspärmen

Under förra året färdigställes lägenhetspärmar till samtliga hushåll. I denna återfinns all nödvändig information om föreningen och om respektive lägenhet. Avsikten ä att den ska följa med lägenheten, dvs. den ska överlämnas till nästa bostadsrättsinnehavare vid avflytt.

OBS: Har du/ni ingen lägenhetspärm? Skicka e-post till info@brfskogas1.se eller lägg en lapp i föreningens brevlåda på Storvretsvägen 42.

Parkering

Behöver du/ni en parkeringsplats! Lägg en lapp i föreningens brevlåda eller maila. Ni får besked om någon parkeringsplats finns och om inte så blir ni informerade om att ni är placerade i kö.

Smått och gott

 • Tvättstugorna: observera att det inte är tillåtet att boka hela tvättstugan på en gång! Däremot går det utmärkt att boka tider efter varandra. Glöm inte att ta bort din plupp efter avslutad tvättid – annars blockeras tiden framöver!
 • Hundrastning: tänk på att inte rasta era hundar längs med husväggarna eller trappräcken! De sistnämnda ROSTAR!!
 • Sopor – det är inte tillåtet att slänga sopor i de behållare som står utanför Loftvägen 9!! Använd dem utanför femman och trean.
 • Autogiro. Om du/ni vill att avgiften till bostadsrättsföreningen ska dras automatiskt finns blanketter för ansökan om autogiro på expeditionen
 • Om du anlitar extern hjälp vid renovering måste du säkerställa att utföraren har en personallogg. Detta gäller arbeten för en summa överstigande två basbelopp. (Ett basbelopp 2016 är 44 300 kr). Tänk också på att all el- och VVS installation ska utföras av behörig installatör.
 • På förekommen anledning: parkering på våra gräsmattor är inte tillåten.
 • Att lämna till den nya lägenhetsinnehavaren vid flytt:
  – Nycklar
  – Droppar (för att öppna porten)
  – Tvättstugepluppar
  – Parkeringstillståndet (gäller till januari 2020)
 • Felanmälan kan göras i föreningens brevlåda –  och kan även göras på hemsidan: http://brfskogas1.se/felanmalan/

Till sist

Önskar styrelsen alla en trevlig och ljus vår!

Kontakta Bostadsrättsföreningen

Det gåt bra att kontakta oss i formuläret nedan

 • Storvrestsvägen 42 S, 142 43 Skogås