Aktuellt elpris 2023-10-31 2,60 kr
Idag är det
juni 21, 2024
Nyhetsflöde

Ett Nytt Våren 2018

Ladda ned som pdf

Hej alla!

Vi har nu i början av mars, en riktig varga-vinter! Det var länge sedan det såg ut så här och det var också väldigt många år sedan det var så kallt!

Men – våren kommer att komma även i år! Så håll ut!

Planerade och avslutade arbeten

 • Relining
  Arbetet med reliningen av de liggande stammarna är nu avslutat. Dock återstår avloppen i tvättstugorna vilket färdigställs under vecka 10
 • Pergolan som återstår – den vid Loftvägen 7, kommer att färdigställas under våren/sommaren
 • Föreningen har beslutat att ”hyra” trädgårdsskötseln av våra buskar, gångar och dylikt under perioden maj-september med början nu i maj 2018.

Lägenhetspärmen

Under förra året färdigställes lägenhetspärmar till samtliga hushåll. I denna återfinns all nödvändig information om föreningen och om respektive lägenhet. Avsikten ä att den ska följa med lägenheten, dvs. den ska överlämnas till nästa bostadsrättsinnehavare vid avflytt.

OBS: Har du/ni ingen lägenhetspärm? Skicka e-post till info@brfskogas1.se eller lägg en lapp i föreningens brevlåda på Storvretsvägen 42.

Städdag

Årets – och vårens – städdag är den 23/4. Som vanligt kommer containrar att hyras och ställas upp vid Loftvägen 3 (källaringången) och Storvretsvägen 42 (mot gården)

OBSERVERA att gamla färgpytsar, el-artiklar och övrigt miljöavfall ska lämnas in på återvinningscentralen!

Fett i våra avlopp

Tänk på att inte spola ut fett i avloppen! Det ställer till stora skador i våra avloppssystem. I Stockholm upptäcktes en fettklump på flera ton 2002! Det här ska inte slängas i avloppet: kaffesump; fett och olja; råa ägg; stearin; kaustiksoda eller gips, puts och betong.

Sortering av matavfall

Under sensommaren/hösten kommer det att bli möjligt att sortera ut matavfall och slänga detta i särskilt kärl. Det är en miljövänlig insats som – i slutända – ger oss biobränsle. Mer information kommer!

Parkering

Behöver du/ni en parkeringsplats! Lägg en lapp i föreningens brevlåda eller maila. Ni får besked om någon parkeringsplats finns och om inte så blir ni informerade om att ni är placerade i kö.

Årsmöte

2018 årsmöte äger rum den 24/5 i föreningens lokaler på Storvretsvägen 42.

Sillunch

Att se fram emot: föreningens sedvanliga sillunch efter städdag och årsmötet. Inbjudan kommer senare!

Smått och gott

 • Tvättstugorna: observera att det inte är tillåtet att boka hela tvättstugan på en gång! Däremot går det utmärkt att boka tider efter varandra.
 • Hundrastning: tänk på att inte rasta era hundar längs med husväggarna eller trappräcken! De sistnämnda ROSTAR!!
 • Autogiro. Om du/ni vill att avgiften till bostadsrättsföreningen ska dras automatiskt finns blanketter för ansökan om autogiro på expeditionen
 • Om du anlitar extern hjälp vid renovering måste du säkerställa att utföraren har en personallogg. Detta gäller arbeten för en summa överstigande två basbelopp. (Ett basbelopp 2016 är 44 300 kr). Tänk också på att all el- och VVS installation ska utföras av behörig installatör.
 • På förekommen anledning: parkering på våra gräsmattor är inte tillåten.
 • Att lämna till den nya lägenhetsinnehavaren vid flytt:
  – Nycklar
  – Droppar (för att öppna porten)
  – Tvättstugepluppar
  – Parkeringstillståndet (gäller till januari 2019)
 • Felanmälan kan göras i föreningens brevlåda – och kan även göras på hemsidan: http://brfskogas1.se/felanmalan/

Till sist

Önskar styrelsen alla en trevlig och ljus vår!

Kontakta Bostadsrättsföreningen

Det gåt bra att kontakta oss i formuläret nedan

 • Storvrestsvägen 42 S, 142 43 Skogås