Aktuellt elpris 2023-10-31 2,60 kr
Idag är det
juni 20, 2024
Nyhetsflöde

Ett Nytt – sommaren 2022

Hej alla!

Nu har vi veckan före midsommar och sommaren är på god väg! Vi har alla anledning att se fram emot midsommartiden efter två års pandemi och begränsat umgänge! Njut av solen och sillen!

.

Hänt sedan sist:

Som alla kan se pågår arbete med våra gräsmattor och med anläggningen av ängarna på Loftvägen 3 och 5s gavlar. Nytt gräs kommer att sås och tänk då på att inte beträda våra gräsmattor!
Att visst gräs har varit långt under senare tid beror på att gräsklipparna har behövt nya knivar och service, men så snart detta är ordnat kommer gräset att klippas.

Bostadsföreningens årsstämma

Bostadsrättsföreningen avhöll sedvanlig årsstämma den nionde juni 2022. Ett tjugotal medlemmar hade infunnit sig.
Maria Castenborg från Castor gick igenom årsberättelsen och redogjorde för den.
Ewa Alexandersson och Åke Ahlberg återvaldes till styrelsen och Johan Mattsson valdes in som ordinarie ledamot (tidigare suppleant). Till ny suppleant valdes Shovon Chowdhury.

El-produktionen i bostadsrättsföreningen

Sedan vi installerat solceller på taken Storvretsvägen 42-44 och Loftvägen 3-5 så har dessa producerat: 105 000 kWh. Omräknat i pengar motsvarar detta: 136 500 kr (1 kWh = 1,30 kr).
I EttNytt kommer vi att rapportera fortlöpande om vår elproduktion.
På juni månads avgiftsfaktura är respektive lägenhetsinnehavares elförbrukning debiterad. Kostnaden avser månaderna mars-maj.

Uppföljning av sopsorteringen

Sedan ett par år tillbaka sorterar vi ut matavfallet från resten av hushållssoporna. Styrelsen räknar med att detta har sparat oss 50 000 kr i sopavgifter. OBS Använd absolut inte plastpåsar då ni slänger ert matavfall! Släng enbart matavfall i papperspåsarna!

Diverse

Bostadsrättsföreningens energiprojekt (bergvärme, solceller och el-laddstolpar) är nu så gott som avslutad och budgeten kunde hållas nästan på öret! Dessutom kan tilläggas att vår timing har varit perfekt: idag skulle projektet troligtvis bli 25% dyrare, räntan varit högre och väntetiderna på ex.v. värmepumpar mycket lååånga!!!
Vi har också erhållit bidrag på knappt en halv miljon för laddstolparna från Naturvårdsverket.
Bostadsrättsföreningens expedition håller sommarstängt från och med nu och öppnar åter den femte september klockan 18.00.

Smått och gott

 • Observera att rökning inte är tillåten på balkongerna!
 • Tvättstugorna: det är inte tillåtet att boka hela tvättstugan på en gång! Däremot går det utmärkt att boka tider efter varandra. Strömmen avstängd i tvättstugorna mellan 22.00 och 7.00. Har man kvar tvätt vid 22-tiden kommer denna inte att kunna tas ut förrän nästa morgon (efter 7.00)
 • Autogiro. Om du/ni vill att avgiften till bostadsrättsföreningen ska dras automatiskt finns blanketter för ansökan om autogiro på expeditionen
 • Funderar du på att renovera? Kontakta först vicevärden och om du anlitar extern hjälp vid måste du säkerställa att utföraren har en personallogg. Detta gäller arbeten för en summa överstigande två basbelopp. (Ett basbelopp 2022 är 49 300 kr). Tänk också på att all el- och VVS installation ska utföras av behörig installatör.
 • På förekommen anledning: parkering på våra gräsmattor är inte tillåten.
 • Att lämna till den nya lägenhetsinnehavaren vid flytt:
  – Nycklar
  – Droppar (för att öppna porten)
  – Tvättstugepluppar
  – Parkeringstillståndet (gäller till sista januari 2023)
 • Felanmälan kan göras i föreningens brevlåda – och kan även göras på hemsidan: http://brfskogas1.se/felanmalan/
 • Många svar på frågor kan du hitta i Lägenhetspärmen
Önskar Styrelsen

Kontakta Bostadsrättsföreningen

Det gåt bra att kontakta oss i formuläret nedan

 • Storvrestsvägen 42 S, 142 43 Skogås