Aktuellt elpris 2024-05-01 2,50 kr
Idag är det
juli 13, 2024
Nyhetsflöde

Ett Nytt HT2015

HÖSTEN ÄR HÄR!

husen200Och det händer en hel del inom föreningen!

1. INNEHÅLL

  • Blommor och träd
  • Besöksparkeringen
  • Nya kodlås
  • Höstmöte 23/10
  • Råttor
  • Ett Nytt med e-post

2. BLOMMOR OCH TRÄD

Vid Storvretsvägen 42 och 44 som finns i direkt anslutning till väggen kommer att tas bort då dessa har orsakat fuktskador på väggen.

3. BESÖKSPARKERINGEN

Från och med i höst kommer nya regler gälla för våra besöksparkeringar; alla föreningsmedlemmar kommer att få varsitt parkeringstillstånd för den besökande att lägga på väl synlig plats i bilen. Besökstiden är maximerad till sex timmar.
För besök till pizzarestaurangen gäller särskilda bestämmelser – kunder till denna kan stå på besöksparkeringen högst en timme. Parkeringsskiva gäller då.

4. NYA KODLÅS

Under hösten kommer vi att få kodlås i alla fastigheter. Dessa kan öppnas med en fyrsiffrig kod eller med en ”droppe” (litet plaststycke som hålls mot avläsaren). Givetvis fungerar även nyckel. Varje hushåll kommer att erhålla motsvarande antal ”droppar” som hushållet har nycklar före igångsättandet. Ytterligare ”droppar” går att beställa mot en kostnad om 100 kr.

5. HÖSTMÖTE MED INFORMATION OCH ÄRTSOPPA

Den 23:e oktober, klockan 18 i föreningslokalen, bjuder föreningen traditionsenligt på ärtsoppa med information!
Varmt välkomna!

6. RÅTTOR

På förekommen anledning: mata inte fåglarna – det blir lätt foder till råttor och dessa vill vi inte ha inom området. Tänk också på att förpacka ditt matavfall väl och lägg det i sopcontainern.

7. ETT NYTT DIREKT TILL DIN E-POSTADRESS

Vill du ha ”Ett nytt” direkt till din e-postadress?
Maila: vibeke.bildt(at)comhem.se med uppgift om namn, adress och e-postadress så fixar jag det!

Kontakta Bostadsrättsföreningen

Det gåt bra att kontakta oss i formuläret nedan

  • Storvrestsvägen 42 S, 142 43 Skogås