Aktuellt elpris 2024-05-01 2,50 kr
Idag är det
juli 13, 2024
Nyhetsflöde

Ett Nytt – hösten 2022

Hej alla!

Oktober månad är här och med den så är även hösten! Men månaden kan ju innehålla många fina höstdagar med lövens alla färger och hög och klar luft!

Elpriser och räntehöjningar

Ingen torde väl vara omedvetna om att elpriserna har gått upp och så även räntan. Det kommer att innebära att även bostadsrättsföreningens kostnader kommer att öka under kommande år. Under 2023 ska två av föreningens lån omsättas och vi kan inte räkna med tidigare års låga räntor.
Då det gäller elpriserna så vet vi ännu inte exakt vad de kommer att landa, men vi vet redan nu att priser per kWh kommer att öka (idag betalar vi 1,30 kr per kWh).
Styrelsen undersöker även möjligheter att sänka elanvändningen i föreningen; tillsammans med Enstar föreslår vi en sänkning av inomhustemperaturen med 2 (två) grader, (från 22 grader till 20 grader) detta minskar våra kostnader med c:a 10 %. Andra möjligheter till reducering av kostnaden undersöks även.
Styrelsen kommer att informera mer om detta längre fram – närmast på infomötet den 9/11.

Miljögruppen informerar

Som ni kanske har noterat har vi nu två ängar vid Loftvägen 3 och 5 respektive gavlar. Stenar och staket är numera borttagna och ängen vid Loftvägen 5 är slagen vilket treans inte är. Miljögruppen vill undersöka vilken metod som står sig bäst i framtiden. Lite senare kommer buskar att planteras vid kanterna – där staketen tidigare var
Tänk på att inte trampa ned växtligheten på våra ängar!

Aktuellt

höstmöte med ärtsoppa och punsch

Informationsmöte med ärtsoppa och punsch!
Onsdagen den nionde november, klockan 18.00 är det höstmöte med sedvanlig ärtsoppa och punsch. Styrelsen kommer att informera om aktuella frågor, bland annat elprisets utveckling och dess konsekvenser för föreningen och enskilda lägenhetsinnehavare.

Termostater

Fortfarande finns lägenheter som inte har fått sina nya termostater utbytta. Detta kommer dock att ske löpnade under hösten.

www.brfskogas1.se

Under hösten så kommer vi att omarbeta vår hemsida så att den blir mer lättillgänglig och lättläst. Innehållet kommer inte att förändras – det som finns där idag kommer att finnas även i fortsättningen. Men hoppeligen ska det bli lättare att orientera sig på sidorna och lättare att hitta det man är ute efter!

Smått och gott

 • Autogiro. Om du/ni vill att avgiften till bostadsrättsföreningen ska dras automatiskt finns blanketter för ansökan om autogiro på expeditionen
 • Om du anlitar extern hjälp vid renovering måste du säkerställa att utföraren har en personallogg. Före ombyggnad kontaktas vicevärden. Detta gäller arbeten för en summa överstigande två basbelopp. (Ett basbelopp 2022 är 48 300 kr)
 • Rökning – glöm inte att ta slänga fimpen i någon av våra papperskorgar i stället för att slänga dem på marken. Ett bra sätt att skydda vår miljö!
 • På förekommen anledning: parkering på våra gräsmattor är inte tillåten.
 • Felanmälan kan göras i föreningens brevlåda – och kan även göras på hemsidan: http://brfskogas1.se/felanmalan/
 • Att lämna till den nya lägenhetsinnehavaren vid flytt:
  – Nycklar
  – Droppar (för att öppna porten)
  – Tvättstugepluppar
  – Parkeringstillståndet (gäller till sista januari 2023)
  – Lägenhetspärmen

Kontakta Bostadsrättsföreningen

Det gåt bra att kontakta oss i formuläret nedan

 • Storvrestsvägen 42 S, 142 43 Skogås