Aktuellt elpris 2024-05-01 2,50 kr
Idag är det
juli 13, 2024
Nyhetsflöde

Ett Nytt – hösten 2020

Hej alla!

Hösten har kommit men än vi har ju haft glädjen att njuta av en varm och skön september!

Mycket har hänt sedan sist:

Årsstämman

Den 24/9 avhölls bostadsrättsföreningens årsstämma som skjutits upp pga. covid-19. Stämman avhölls i Östra gymnasiets aula och ett tjugotal medlemmar närvarade.

Stämmans stora och viktiga beslut var att gå vidare med att införa en ny lösning för uppvärmning av våra hus, en satsning som bland annat innebär bergvärme, solceller och laddstolpar för elbilar. Det bolag som föreningen har valt att samarbeta med gällande detta – Enstar – närvarade på stämman och höll ett mycket informativt informationsmöte innan själva stämman. Information om projektet och arbetet framöver kommer att lämnas fortlöpande. På stämman återvaldes också Ewa Alexandersson, Thomas Söderberg och Åke Ahlberg. Tre nya suppleanter valdes: Fatih Tumturk, Jan Rundkvist och Johan Mattsson. Styrelsen hälsar de nya suppleanterna hjärtligt välkomna och tackar samtidigt de avgående Ingrid Raeder och Pär Lindbom för deras år i styrelsen.

Städ- och containerdag

För alla oss som har saker och ting att slänga; måndagen den 26/10 kommer föreningen att hyra två containrar för ändamålet! De kommer som vanligt att placeras vid Storvretsvägen 42 (mot gården) och utanför tvättstugan Loftvägen 3. Tänk på att inte slänga era saker senare än klockan 21 på kvällen – det är många som har sina sovrum mot parkeringen. Som vanligt är det inte tillåtet att slänga kemiska artiklar (färg o likn.) eller el-artiklar såsom sladdar o dyl.

Nya fönster

Som en följd av den ökande trafiken på järnvägen och Trafikverkets bullermätning så har styrelsen beslutat att byta ut de 16 sovrumsfönster på Loftvägen 3 och 5 och som vetter mot järnvägen.

Aktuellt

Tvättstugorna

Sedan en längre tid har kläder och gamla klädkorgar blivit kvar i våra tvättstugor. Kläder och tvättkorgar kommer att slängas den 26/10 och sedan kontinuerligt varje månad.

Elbilar och laddning

Styrelsen vill påpeka att det är absolut förbjudet att försöka ladda elbilar i garaget. Varken eluttaget eller kablaget är avpassade för detta ändamål. En laddning kan – i värsta fall – resultera i en ordentlig brand och det blir då den som orsakat densamma som blir ersättningsskyldig.

Störande grannar

Om ni har störande grannar; meddela styrelsen och dokumentera vad som händer och när. För att kunna agera i dylika fall måste styrelsen ha ”ordentligt på fötterna” för att uppnå resultat. Om ni hör tecken på slagsmål eller misshandel -ring 112!

Smått och gott

 • Autogiro. Om du/ni vill att avgiften till bostadsrättsföreningen ska dras automatiskt finns blanketter för ansökan om autogiro på expeditionen
 • Om du anlitar extern hjälp vid renovering måste du säkerställa att utföraren har en personallogg. Före ombyggnad kontaktas vicevärden. Detta gäller arbeten för en summa överstigande två basbelopp. (Ett basbelopp 2021 är 47 600 kr)
 • Rökning – glöm inte att ta slänga fimpen i någon av våra papperskorgar i stället för att slänga dem på marken. Ett bra sätt att skydda vår miljö!
 • På förekommen anledning: parkering på våra gräsmattor är inte tillåten.
 • Loftvägen 3 och 5 – sopor slängs i kärlen utanför sjuan och femman och inte i kärlet utanför nian! Varje föreningen betalar för respektive förenings sophantering.
 • Felanmälan kan göras i föreningens brevlåda – och kan även göras på hemsidan: http://brfskogas1.se/felanmalan/
 • Att lämna till den nya lägenhetsinnehavaren vid flytt:
  – Nycklar
  – Droppar (för att öppna porten)
  – Tvättstugepluppar
  – Parkeringstillståndet (gäller till 31/1 2021)
  – Lägenhetspärmen

Till sist önskar styrelsen alla medlemmar en skön och vacker höst. Glöm inte att hålla avstånd och tvätta händerna. Håll i och håll ut så tar vi oss igenom denna förskräckliga pandemi tillsammans.

Kontakta Bostadsrättsföreningen

Det gåt bra att kontakta oss i formuläret nedan

 • Storvrestsvägen 42 S, 142 43 Skogås