Aktuellt elpris 2023-10-31 2,60 kr
Idag är det
maj 19, 2024
Nyhetsflöde

Ett Nytt – Hösten 2018

Ladda ner som pdf

Hej alla!
Nu är hösten snart här och bostadsrättsföreningen Skogås1 går ”gör höst” med nya
underhållsarbeten och trädgårdsförnyelse!

Expeditionens öppettider under hösten 2018

  • Måndagen 1/10, kl 18.00-18.30
  • Måndagen 5/11, kl 18.00-18.30
  • Måndagen 3/12, kl 18.00-18.30

OBS: De av er som inte har hämtat ut sin lägenhetspärm tidigare kan nu göra detta då expeditionen är öppen.

höstmöte med ärtsoppa och punsch

Föreningens aktiviteter under hösten

Torsdagen den 18/10 klockan 18.00 avhålls – traditionsenligt – höstmöte med ärtsoppa och punsch.
Varmt välkomna!

För alla oss som har saker och ting att slänga; måndagen den 22/10 kommer föreningen att hyra två containrar för ändamålet! De kommer som vanligt att placeras vid  Storvretsvägen 42 (mot gården) och utanför tvättstugan Loftvägen 3. Tänk på att inte slänga era saker senare än klockan 21 på kvällen – det är många som har sina sovrum mot parkeringen.

Som vanligt är det inte tillåtet att slänga kemiska artiklar (färg o likn) eller elartiklar såsom sladdar o dyl.

Aktuellt

Bostadsrättsförsäkringar

Som tidigare meddelats så ska alla lägenhetsinnehavare ha en hemförsäkring men föreningen har också en försäkring som täcker kostnader som den enskilde inte ska behöva betala. Detta gäller till exempel vid vattenskador. Läs mera om detta under Boendeinformation på www.brfskogas1.se

Lekparken

Som ni kanske har noterat pågår ett arbete (till och från 😊) med att förnya Härbreparken som ju ligger intill Storvretsvägen 42 och 44. Det är kommunen som kommer att bygga upp en helt ny park med hus och gårdar. Arbetet beräknas vara färdigt till våren.

Utomhusmiljön

Mycket har skett i utomhusmiljön, och mer ska ske. Förslag till planteringar av blommor och träd mottages gärna! Naturligtvis även andra förslag gällande utomhusmiljön! Lägg en lapp med era förslag i brevlådan Storvretsvägen 42 eller maila info@brfskogas1.se

Hyra av föreningslokalen

Då föreningen haft flera inbrott i lokalen är denna numera larmad. För att ytterligare förstärka säkerheten beslutade styrelsen även att alla fönster ska förses med galler. På grund av dessa insatser har hyreskontraktet för lokalen ändrats något för att alla som hyr ska vara medvetna om hur man larmar av respektive på. Det nya kontraktet finns på www.brfskogas1.se

Smått och gott

  • Autogiro. Om du/ni vill att avgiften till bostadsrättsföreningen ska dras automatiskt finns blanketter för ansökan om autogiro på expeditionen
  • Om du anlitar extern hjälp vid renovering måste du säkerställa att utföraren har en personallogg. Detta gäller arbeten för en summa överstigande två basbelopp. (Ett basbelopp 2016 är 44 300 kr)
  • Rökning – glöm inte att ta slänga fimpen i någon av våra papperskorgar i stället för att slänga dem på marken. Ett bra sätt att skydda vår miljö!
  • På förekommen anledning: parkering på våra gräsmattor är inte tillåten.
  • Felanmälan kan göras i föreningens brevlåda – och kan även göras på hemsidan: http://brfskogas1.se/felanmalan/

Att lämna till den nya lägenhetsinnehavaren vid flytt:
– Nycklar
– Droppar (för att öppna porten)
– Tvättstugepluppar
– Parkeringstillståndet (gäller till 31/1 2019)
– Lägenhetspärmen

Till sist önskar styrelsen alla medlemmar en skön och vacker höst.

Kontakta Bostadsrättsföreningen

Det gåt bra att kontakta oss i formuläret nedan

  • Storvrestsvägen 42 S, 142 43 Skogås