Energiprojektet, forts

Vid det här laget torde väl samtliga lägenhetsinnehavare ha fått sina radiatorsventiler utbytta mot provisoriska sådana.

Till vänster syns de gamla och till höger syns de nya. De nya är egentligen bara ”lock” för att skydda den spets som finns under och då locket är vridet i botten trycks denna in och värmen stängs av. Om man däremot skruvar bort locket släpps värmen på fullt.

Detta är en tillfällig lösning – man inväntar riktigt kallt väder för att kunna kalibrera systemet. Då detta är gjort kommer ”locken” att ersättas med nya radiatorsventiler.