Energiprojektet är i full gång!

Som informerats om i veckan så påbörjas Enstars borrning för bergvärme den 15 mars. 40 hål ska borras och det kommer att ske under tre perioder: 15/3 – 9/4, 12/4 – 30/4 och 3/5 – 21/5. Detta kommer att bland annat att innebära störande ljud och att bilar måste flyttas. Tillfälliga parkeringsplatser kommer att iordningställas. Se vidare informationsbladet – länk nedan!