Elräkning – januari

Från och med slutet av 2021 sköter Castor debiteringen av vår elförbrukning. Dessvärre har de inte riktigt fått ordning på de rutiner som ska leda till att vi får elräkningar som visar vår verkliga förbrukning per lägenhet. Detta kommer dock att korrigeras under den närmaste tiden.

Det är mycket viktigt att alla betalar den elräkning som Castor sänt ut med förfallotid i början av januari. Om man betalar för mycket för denna kommer det att regleras.