Dags för årsstämma!

Torsdagen den nionde juni avhålls föreningens årsstämma, detta år i föreningens lokal på Storvretsvägen 42. Mötet inleds klockan 18.30. Dagordning som innehåller sedvanliga årsmötespunkter har tidigare delats ut till alla lägenhetsinnehavare.

Stämmans viktigaste dokument att ta ställning till är årsredovisningen och den kan du ladda ned här: