Bredbandsavbrott!!

I januari 2023 planerar vår nuvarande bredbandsoperatör – Ownit – att uppgradera sin plattform. För användarna betyder det att nätet inte kommer att vara tillgängligt den dag uppdateringen sker och att man efter den är gjord, behöver logga in på nytt.

Mer information kommer i brev till alla användare i god tid före det planerade arbetet.