Tvättstugor

Det är viktigt att alla som använder tvättstugan känner till hur maskinerna fungerar. Risken för skador och irriterande stopp minskar då.  Fel anmäls till vicevärden.

Ordningsregler och bokningsregler finns anslagna i tvättstugorna. Följ de reglerna så ökar förutsättningarna väsentligt för en gemensam trevnad i huset!

Tvättstugan bokas med en bokningscylinder – två för varje lägenhet. Lägenhetsnumret ska stå på cylindern. Ta kontakt med vicevärden om så inte är fallet. Bokad tid som inte utnyttjas förfaller efter 15 minuter. Sätt upp ett meddelande på den tvättstuga som du har bokat om du vet att du kommer lite senare. Då borde chansen vara större att den fortfarande är ledig när du kommer för att tvätta.

Bokning av tvättid kan ske tidigast 14 dagar i förväg.
Ta bort markeringscyldrarna efter avslutad tvätt så att ni inte blockerar tvättider för andra som vill utnyttja tvättstugan.

Håll tvättiderna!

Städa tvättstuga och torkskåp när du är klar! Glöm inte göra rent filtret i torktumlaren.